Ponuky pre obchodnú a technologickú spoluprácu – 1. polovica júla 2022

Prinášame vám výber obchodných a technologických ponúk a požiadaviek zverejnených v 1. polovici júla 2022 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Pre bližšie informácie o konkrétnej ponuke alebo požiadavke nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

Ponuky a požiadavky na obchodnú spoluprácu

BRPT20220705009 IT spoločnosť hľadá potenciálnych partnerov, kupcov ich softvéru alebo partnerov, ktorí majú záujem investovať do spoločnosti s cieľom rásť na medzinárodných trhoch.  

Portugalská spoločnosť založená v roku 2019, špecialista na vývoj softvéru, webových alebo mobilných aplikácií, manažérskych sofvérových programov alebo platforiem pre smart cities hľadá partnerov. Funguje na základe agilnej metodológie a rámca Scrum. Spoločnosť vyvinula webovú a mobilnú platformu, ktorá agreguje nástroje CRM, ERP a SCM nástroje, ktoré sú úplne prispôsobiteľné každej obchodnej oblasti.

BRPL20220701005 Poľská spoločnosť hľadá montované domy, pergoly a zimné záhrady.

Poľská spoločnosť hľadá výrobcov a dodávateľov montovaných drevených domov, pergol a hliníkových zimných záhrad. Spoločnosť má záujem o jednopodlažné (prípadne s medziposchodím), moderne vyzerajúce domy s perodrážkou. Pergoly by mali mať elektrické posuvné zastrešenie a steny zimných záhrad by tiež mali byť pohyblivé. Spoločnosť má záujem o spoluprácu na základe dodávateľskej zmluvy. 

BRDE20220706011 Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na predaj a inžinierstvo v automobilovom priemysle, pôsobiaca ako predajná agentúra zastupujúca dodávateľov OEM na úrovni 1. a 2., hľadá výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle.  

Nemecká obchodná agentúra zastupuje dodávateľov OEM, 1. a 2. úrovne. Spoločnosť hľadá partnerov v automobilovom priemysle – výrobcov konštrukcií sedadiel, výliskov, syntetických mazív alebo gumy, veľkých plastových dielov a iných produktov (kompozity, batérie, elektromotory, ovládače okien, kamery, navigačné systémy, senzory a elektrické systémy), ktorí majú záujem o spoluprácu na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.

BRES20220713006 Španielska spoločnosť hľadá obalové riešenia vyrobené v Európe pre „takeaway food“ (krabice na cestoviny, krabice na šaláty, vrecká na hamburgery).

Španielska spoločnosť hľadá výrobcu v Európe, ktorý dokáže ponúknuť veľké množstvá obalových riešení pre „takeaway food“: krabice na cestoviny, kraftové papierové krabice, papier s PE fóliou pre hamburgery, kraftové tašky s PE fóliou pre predjedlá a pod.

 

BRNL20220713011 Holandská spoločnosť hľadá európskych partnerov pre káblové riešenia (sklolaminát, meď, koaxiálny kábel) s cieľom založiť medzinárodnú nákupnú organizáciu.

Spoločnosť je dodávateľom širokej škály kabelážnych riešení (sklolaminátu, medi a koaxu) známych značiek. Ich klienti sú aktívni v LAN, dátových centrách a infraštruktúrnych projektoch pre káblový prenos dát. Spoločnosť rozširuje svoje pole pôsobnosti na trhu EÚ s cieľom medzinárodne rásť. Spoločnosť hľadá partnerstvá v Európe so zahraničnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa káblovými riešeniami.

Technologické ponuky a požiadavky

TRDE20220707011 Nemecká spoločnosť poskytujúca IT služby hľadá softvérové riešenie pre systematické zoskupovanie chybových hlásení a automatické odporúčanie opatrení.

Nemacká spoločnosť poskytujúca IT služby hľadá nástroj na automatizáciu monitorovania dátových platforiem zoskupovaním prichádzajúcich chybových správ a poskytovaním odporúčaní na akciu. Vyhľadávané sú start-upy so skúsenosťami s analýzou údajov, zhlukovaním štruktúrovaných údajov, ako aj hodnotením a zobrazovaním odporúčaných akcií na základe pravidiel alebo prístupmi strojového učenia. Predpokladá sa dohoda o technickej spolupráci v rámci inovačnej výzvy. Uzávierka výzvy je 15.8.2022.

 

TRDE20220707016 Nemecká obchodná a poradenská spoločnosť hľadá start-up pre vývoj automatizovanej párovacej platformy pre spoločnosti pôsobiace v odvetví elektrických spotrebičov.

Nemecká obchodná a poradenská spoločnosť hľadá začínajúce spoločnosti, aby vytvorili (čiastočne) automatizovanú digitálnu platformu, ktorá by spájala spoločnosti v odvetví elektrických spotrebičov s novými produktmi a nápadmi na produkty. Predpokladá sa dohoda o technickej spolupráci v rámci inovačnej výzvy. Uzávierka výzvy je 15.8.2022.

 

TRDE20220707022 Nemecký poskytovateľ služieb v oblasti nabíjacích technológií hľadá star-upy na vytvorenie koncepcie prediktívnej údržby nabíjacích stĺpov, ktorá by zabezpečila flexibilné a okamžité služby.

Spoločnosť je jedným z popredných poskytovateľov komplexných služieb v oblasti nabíjacích technológií v Európe, ktorý podporuje firemných zákazníkov nabíjacími technológiami, ako aj nabíjacími stanicami, softvérom pre nabíjaciu infraštruktúru a v prípade potreby aj plánovaním, inštaláciou, údržbou a servisom. Firma hľadá ľahko použiteľné produkty a koncepty (snímače, dátové analýzy atď.), ktoré monitorujú aktuálny stav nabíjacích staníc a oznamujú kritické stavové správy prostredníctvom prístrojovej dosky alebo signalizácie. Uzávierka výzvy je 15.8.2022.