dec 9, 2022 | Aktuality EEN, EEN, Udialo sa

Po webinári: Ako transformovať firmu na firmu s exponenciálnym rastom

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM uskutočnil dňa 9.12.2022 webinár pre podnikateľov na tému Ako transformovať firmu na firmu s exponenciálnym rastom. Webinára sa zúčastnilo 12 podnikateľov a statupov, ktorým na raste ich firmy rozhodne záleží.

Lektorka Mária Radvanská na príkladoch úspešných firiem vysvetlila ako firma dokáže exponenciálne rásť s využívaním tzv. požičaných aktív, deep technológií bez toho, aby vynaložila vysoké náklady. Ako vzor môžeme uviesť spoločnosti ako Amazon, Uber, WAZE, Spotify či Netflix, ktoré rastú exponenciálne, pričom začínali s jednou myšlienkou, ale využili potenciál aktuálnych technológií a prebytku na trhu, vďaka čomu patria dnes k popredným firmám.

Účastníci získali prehľad o šiestich dimenziách technologickej disrupcie, spoznali 11 charakteristík exponenciálne rastúcich firiem a získali ExO Canvas pre jeho využitie vo firmách. K svojmu rastu môžu využiť aj podporné služby Enterprise Europe Network a Európskeho digitálneho inovačného hubu CASSOVIUM, ktoré pracujú pod UVP TECHNICOM a ponúkajú ambicióznym podnikateľom bezplatné služby v oblasti internacionalizácie, nastavenia rastu a generovania inovácií, digitalizácie postupov a procesov vo firmách.

Veríme, že účastníci využijú získané informácie a rady a zúrodnia ich vo svojom podnikaní.