Znižovanie rizika v podnikaní prostredníctvom dát a experimentovania

29.6.2022, 09:00–16:00h, UVP TECHNICOM, Košice

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network Vás pozýva v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ na školenie s tematikou Znižovanie rizika v podnikaní prostredníctvom dát a experimentovania.

  • Prichádzajú zamestnanci pravidelne s nápadmi na nové produkty a služby?
  • Kedy naposledy ste predstavili zákazníkom nový produkt alebo službu, koľko času a peňazí jeho príprava zabrala a ako sa mu darí po uvedení na trh?
  • Aký pomer pri rozhodovaní o jednotlivých krokoch tvorili dohady, názory, pocity, emócie ľudí a aký kvalifikované dáta?

Úspešné firmy venujú značnú časť svojich aktivít inováciám, sledovaniu trendov, experimentovaniu, zberu dát, testovaniu, aby dokázali ich zamestnanci robiť kvalifikované rozhodnutia, ktoré pomôžu firme rásť.

Realizovať správne experimenty, formulovať správne hypotézy je veľké umenie a vo firmách sa na nich nemyslí. Množstvo peňazí a času sa tak venuje neproduktívnym činnostiam a aktivitám bez výsledkov. Ľudia sú naoko zaneprázdnení, avšak to čo robia, nevedie k rastu firmy.

Práve na témy dát, nastavenia správnych kľúčových indikátorov, zostavenie správnych hypotéz a prípravu relevantných experimentov vedúcich ku kvalifikovaným rozhodnutiam majiteľov a manažérov sa zameriava ďalšie školenie v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ, na ktoré vás pozývame.

Termín a miesto konania 

29.6.2022 v čase 9:00-16:00h, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice

Program:

08:45-09:00h Registrácia účastníkov
09:00-10:00h Dáta a ukazovatele, premeňte dáta na majetok
Rozhodnutia manažérov založené na kvalifikovaných dátach, nie dohadoch
10:00–11:00h Ciele, úspešnosť experimentov, princípy experimentovania pre podporu generovania inovácií
Hypotéza – dobrá a slabá, prioritizácia hypotéz
Ako navrhnúť silný experiment, sila dôkazov, silné otázky
11:00-11:15h Prestávka
11:15-12:30h Zisťovacie a validačné experimenty
Odmena za zlyhanie
Ako pomocou experimentov znižovať rizikovosť podnikania a podnikateľských modelov jednotlivých produktov a služieb
12:30-15:00h Riešenie úloh v skupinách a samostatne
15:00-16:00h Diskusia a záver

O lektorke

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov vyše 20 rokov. Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá. Najviac ju inšpiruje výrok – čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, manažérom, či riadiacim pracovníkom s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Prihláška
Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 24.6.2022. Kapacita je obmedzená na max. 20 osôb.

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť ZDARMA.

Upozornenie: V prípade záväzného prihlásenia sa a neúčasti na školení, bude firme fakturovaný sankčný poplatok vo výške 120 eur. Zúčastniť školenia sa môže aj náhradník za prihláseného účastníka. Odhlásiť sa zo školenia bez sankčného poplatku je možné do 24.6.2022 zaslaním e-mailu na een@uvptechnicom.sk.

Kontakt
een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605

Nevyhovujú vám skupinové otvorené školenia? Chcete, aby ich absolvovali viacerí kľúčoví hráči vo firme naraz? Akadémiu alebo jej vybrané časti je možné realizovať aj priamo u vás vo firme. V prípade záujmu kontaktujte een@uvptechnicom.sk.

Ak nie ste vy tým správnym adresátom vo firme, informujte o tejto príležitosti tie správne osoby – majiteľa firmy, riadiacich zamestnancov zodpovedných za inovácie, vývoj nových produktov a služieb, či aktívne osoby zodpovedné za vytváranie podmienok pre dobrú zamestnaneckú skúsenosť (HR). Pomôžete tak firme rýchlejšie rásť.

NALAĎTE firmu na RAST a pracujte MENEJ.

Inovujte, konkurujte, predbehnite!