Zmysel, vízia, stratégia, ciele

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network Vás pozýva v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ na školenie s tematikou Zmysel, vízia, stratégia, ciele.

Poskytneme vám návody a medzinárodne odskúšané a využívané praktické nástroje ihneď aplikovateľné vo firme pre naladenie firmy na RAST a škálovanie, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať a otestovať počas školenia. Využívajú ich desiatky tisíc úspešných firiem vo svete, tak prečo nie vy?

Termín a miesto konania 

16.3.2022 v čase 9:00-14:00h, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice

Program:

08:45-09:00 Registrácia účastníkov
09:00-09:05 Úvodné slovo
09:05–09:45 Rast firmy, jeho fázy a bariéry
Otestovanie a nájdenie bariér rastu
09:45-10:45 Zmysel firmy a jej veľký bláznivý cieľ – pohon rastu firmy
Praktické cvičenia a úlohy
10:45-11:00 Prestávka
11:00-12:00 7 vrstiev zrozumiteľnej stratégie
Jednostranový strategický plán
12:00-13:30 Prezentácia a aktivácia stratégie
Ambiciózna stratégia rastu mojej firmy
Individuálna a skupinová práca s aktívnou spätnou väzbou
13:30-14:00 Diskusia a záver

O lektorke

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov vyše 20 rokov. Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá. Najviac ju inšpiruje výrok – čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, manažérom, či riadiacim pracovníkom s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Čo povedali účastníci školenia

Toto školenia nerealizujeme prvý krát. Úspešne ho absolvovali podnikatelia a ich manažéri v minulosti. Na otázku „Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?“ účastníci v dotazníkoch spätnej väzby odpovedali:

– Je to nutnosť
– Získajú nové nápady, myšlienky
– Pre doplnenie vedomostí
– Lebo nevedia čo nevedia
– Aby otvorili oči a pozreli sa na svet z iného pohľadu, ktorý prináša úspech.
– Získať iný pohľad na vec
– Ak chcú rásť, tak je to povinnosť zúčastňovať sa na takýchto podujatiach
– Zaujímavá forma podania
– Poukáže na problémy, ktoré som si neuvedomoval (nejasné ciele)
– Veľká motivácia, nakopnutie
– Má to pridanú hodnotu
– Pre praktické príklady aj materiály
– Bolo to k veci, dobrý čas aj miesto a praktický obsah
– Nové inovatívne pohľady na podnikanie
– Veľa hodnotných myšlienok
– Lebo to bolo praktické
– Uvedomiť si podstatu riadenia firmy

Prihláška
Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 14.3.2022. Kapacita je obmedzená na max. 20 osôb.

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť ZDARMA.

Upozornenie: V prípade záväzného prihlásenia sa a neúčasti na školení, bude firme fakturovaný sankčný poplatok vo výške 120 eur. Zúčastniť školenia sa môže aj náhradník za prihláseného účastníka. Odhlásiť sa zo školenia bez sankčného poplatku je možné do 9.3.2022 zaslaním e-mailu na een@uvptechnicom.sk.

Podmienky účasti

Podujatie sa koná ako hromadné podujatie v režime ZÁKLAD s povinnosťou respirátorov pre prekrytie horných dýchacích ciest. Organizátor si vyhradzuje právo úpravy podmienok v súlade s v čase konania platnými podmienkami o čom budú zaregistrovaní účastníci informovaní e-mailom.

Kontakt
een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605

Nevyhovujú vám skupinové otvorené školenia? Chcete, aby ich absolvovali viacerí kľúčoví hráči vo firme naraz? Akadémiu alebo jej vybrané časti je možné realizovať aj priamo u vás vo firme. V prípade záujmu kontaktujte een@uvptechnicom.sk.

NALAĎTE firmu na RAST a pracujte MENEJ.

Inovujte, konkurujte, predbehnite!