Webinár: Podnikanie v Japonsku: príležitosti pre podniky EÚ na trhu ekologických technológií a robotiky v inteligentných továrňach

Webinár predstaví obchodné príležitosti a podporu internacionalizácie pre MSP z EÚ na japonskom trhu. Podnikom z EÚ, ktoré chcú vstúpiť na japonský trh, poskytne strategický pohľad na sektory zelených technológií a robotiky a predstaví svedectvá európskych MSP, ktoré úspešne vstúpili na japonský trh.

Kedy: 27.júna 2024 v čase 10:00 – 11:00 CET

Kde: online, pripojte sa TU

Jazyk: anglický

Viac informácií na https://een.ec.europa.eu/doing-business-japan-opportunities-eu-businesses-green-technologies-and-smart-factory-robotics

Pre koho je podujatie určené?

Cieľovou skupinou webinára sú európske malé a stredné podniky (MSP), start-upy (pripravené na medzinárodnú expanziu), príjemcovia alebo držitelia „Seal of Excellence“ Európskej rady pre inovácie, európske klastre a manažéri klastrov, poradcovia Enterprise Europe Network a ďalšie európske organizácie na podporu podnikania vrátane všetkých zainteresovaných strán iniciatívy „Friends of EEN“.

Pripojte sa prostredníctvom Webex TU.

Ak nemáte záujem byť počas webinára viditeľný, deaktivujte kameru a mikrofón. Pre viac informácií si prečítajte podrobné oznámenie o ochrane údajov.

Séria webinárov „Embracing global markets“ podporuje európske malé a stredné podniky a start-upy pri inováciách a expanzii do Ázie, Afriky a Ameriky. Webináre organizujú odborníci z rôznych útvarov Európskej komisie v spolupráci s Enterprise Europe Network, najväčšej siete pre podporu malých a stredných podnikov.