VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022

3. – 17.11.2022 sa uskutoční virtuálne sprostredkovateľské podujatie VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022, ktoré sa koná v rámci Innovation Village 2022  so zameraním na udržateľné a inteligentné technológie a riešenia na dosiahnutie „dvojakej“ zelenej a digitálnej transformácie. Registrácia otvorená do 2. novembra 2022.

Dátum konania: 3.– 17. november 2022
Miesto konania: Taliansko/on-line
Registrácia otvorená do: 2. november 2022
Prihláška: https://innovation-village-2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://innovation-village-2022.b2match.io/signup

Zameranie podujatia:

 • Digitálna energia, inteligentné budovy a inteligentné mesto, inteligentná sieť a skladovanie energie
 • Energetická účinnosť a obnoviteľné energie
 • Integrácia energetických systémov a trvalo udržateľné využívanie energie
 • Zelený vodík a vodíkové palivové články
 • Zelená a mestská mobilita
 • Čisté technológie, ekologický dizajn a efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch, zelená chémia
 • Obehové hospodárstvo a zhodnocovanie, recyklácia a opätovné použitie odpadových materiálov
 • Robotika a kľúčové digitálne technológie vrátane kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, AI, ML, IoT, dátových priestorov a správy, digitálnych dvojčiat, blockchainu a kvantových počítačov
 • Biologické vedy a biotechnológia
 • Food & Agritech
 • Obranné a bezpečnostné služby
 • Nové a pokročilé materiály

Podujatie je určené pre súkromné ​​spoločnosti, MSP, Start-upy, Spin-offy, výskumné centrá, univerzity, zainteresované strany so záujmom nájsť nových obchodných či technologických partnerov, so záujmom rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia, prezentovať svoje nové nápady a projekty a pod.  Je to významná príležitosť zostať v obraze o najnovších zodpovedajúcich vyspelých technológiách, dopyte inštitúcií a samospráv po inováciách, nových aplikáciách poskytovaných malými a strednými podnikmi a technických výzvach, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Účasť na podujatí je zdarma.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk