VI Solar Energy Hybrid Business Mixer

V dňoch 1.–3.6.2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie VI Solar Energy Hybrid Business Mixer, ktoré bude súčasťou veľtrhu Congress PV 2022 so zameraním na oblasť fotovoltiky. Prihláška do 3. júna 2022.

Dátum konania: 1. – 3. jún 2022

Miesto konania: Poľsko/hybridné podujatie

Registrácia otvorená do: 3. jún 2022

Prihláška: https://vi-solar-energy-business-mixer.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://vi-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

Dynamický rozvoj fotovoltického priemyslu v Poľsku, rýchlo sa meniace obchodné modely a ich podmienky si vyžadujú neustále sledovanie zmien na trhu. Stretnutia prinášajú množstvo poznatkov a obchodných kontaktov a sú tiež výborným spôsobom monitorovania trhu.

B2B stretnutia sú venované podnikateľom a organizáciám pôsobiacim v oblasti fotovoltiky. Sú to predovšetkým spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t. j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, spoločnosti z oblasti stavebníctva, predaja energie a súvisiacich služieb, továrne a zariadenia, materiály a komponenty, kremík (silikón) a bunky, moduly, systémy, BOS spoločnosti sú obzvlášť vítané.

Vopred dohodnuté 20 minútové stretnutia umožnia účastníkom nadviazať vzťahy, nájsť centrá pre spoločný výskumný projekt alebo realizovať transfer technológií s novými obchodnými partnermi v rámci celého dodávateľského reťazca v oblasti fotovoltiky.

K tomu je potrebné zaregistrovať sa, prezentovať seba a ponuku svojej spoločnosti a následne vybrať účastníkov, s ktorými sa počas podujatia máte záujem stretnúť.

Organizácia podujatia:

  • jún 2022 – online
  • jún 2022 – online/onsite
  • jún 2022 – online

Prečo sa zúčastniť?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností so spoločnosťami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s odborníkmi z oblasti fotovoltiky a súvisiacich odvetví
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora expanzie medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk