The International Matchmaking Event 2023 – Ready for change?

Enterprise Europe Network vás pozýva na kooperačné podujatie The International Matchmaking Event 2023 – „Ready for Change?, ktoré sa uskutoční v rámci 13. ročníka Európskeho kongresu malých a stredných podnikov.

Dátum konania: 26. – 27.10.2023
Miesto konania: Katowice, Poľsko/online
Registrácia otvorená do: 25.10.2023
Prihláška: https://katowice-b2b-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://katowice-b2b-2023.b2match.io/

Tohtoročný kongres MSP bude zameraný na najdôležitejšie zmeny a výzvy ovplyvňujúce dnešný svet a ich dôsledky, ktoré majú vplyv na podnikateľov pôsobiacich v Európe. Medzi takéto zmeny patria napríklad cudzinci na trhu práce; umelá inteligencia v procese náboru zamestnancov; starnutie ekonomiky; veľká čipová vojna, nový zvrat v súperení veľmocí; riadenie podniku v nestabilnom ekonomickom prostredí; nové modely vzdelávania vo svete; kľúčové právne zmeny v roku 2024; kryptomeny – výstrelok alebo budúcnosť peňazí; príležitosti a výzvy finančnej perspektívy EÚ na roky 2021 – 2027, bezpečné investovanie v čase zmien; inteligentná doprava a logistika; bezpečnosť medzinárodných dohôd.

B2B stretnutia, ktoré vám kooperačné podujatie umožňuje sú skvelou príležitosťou ako prepojiť všetky zainteresované strany (podniky, klastre, univerzity a iné) z celej Európy s cieľom nájsť alternatívne spôsoby, ako (znovu) vybudovať dodávateľský reťazec, nájsť spoľahlivých partnerov a posilniť obchodné vzťahy v súčasnom prostredí ovplyvnenom dôsledkami Covid 19 či vojnou na Ukrajine.

Účasť je BEZPLATNÁ A NIE JE OBMEDZENÁ NA KONKRÉTNE SEKTORY.

Prečo sa zúčastniť? Podujatie môže byť pre vás zaujímavé, ak hľadáte:

  • výrobcov, subdodávateľov;
  • HR, ponuka práce;
  • materiály, zásoby;
  • obchodných partnerov, projektové výzvy;
  • financie, záujem o predaj firmy;
  • vývoj produktov, inovácie a pod.

Ako postupovať?

Zaregistrujte sa na b2match platforme podujatia, vytvorte profil vašej spoločnosti, nezabudnite na vyplnenie „Marketplace“ a vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“. Ďakujeme. Po vašej registrácii vám bude profil aktivovaný. Následne si môžete prezerať profily zaregistrovaných účastníkov a žiadať ich o stretnutia.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk