TEKTiTE 2024: Digital Economy

Partneri siete Enterprise Europe Network vás pozývajú na kooperačné podujatie TEKTiTE 2024: Digital Economy, ktorého zámerom je sprostredkovanie inovácií a spájanie záujemcov o technológie, dodávateľov technológií, sprostredkovateľov technológií a investorov s cieľom vytvárať technologické a obchodné príležitosti. Prihlášky do 26. marca 2024.

 

Dátum konania: 26.-29.3.2024
Miesto konania: online
Registrácia: http://digital.tektite.kr/member/member_email.php
Web stránka podujatia: http://digital.tektite.kr/

Počas TEKTiTE môžete získať prístup na trh otvorených inovácií, ktorý spája globálne korporácie, startupy, univerzity, výskumné ústavy, sprostredkovateľov a investorov.

Zameranie podujatia:

  • Digitálna zdravotná starostlivosť
  • EduTech
  • Inteligentná výroba
  • Inteligentná domácnosť/mesto

Organizácia podujatia:

Podujatie sa uskutoční online formou v dňoch od 26. do 29. marca 2024 prostredníctvom b2match platformy.

Účasť na podujatí je bezplatná!

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

 

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk