Technology & Business Cooperation Days 2023

Pozývame vás na kooperačné podujatie Technology & Business Cooperation Days 2023, ktoré bude súčasťou globálneho technologického veľtrhu HANNOVER MESSE 2023. Prihlášky do 31.3.2023.

Dátum konania:

  • 17. – 20.4.2023 – osobné stretnutia
  • 4. – 6.4.2023 – on-line stretnutia

Miesto konania: Hannover, Nemecko/on-line
Registrácia otvorená do: 31.3.2023
Prihláška: https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/

Organizácia podujatia:

  • 17. – 20. apríl 2023 – fyzické stretnutia v Hannover, Nemecko
  • 4. – 6. apríl 2023 on-line stretnutia

Vystavovateľom je umožnené realizovať svoje stretnutia priamo vo svojich výstavných priestoroch.

Zameranie podujatia:

  • Riešenia Industry 4.0 a Smart Factory
  • Výrobné technológie efektívne využívajúce zdroje a energiu
  • Udržateľná energia a mobilita
  • Meracie nástroje

Národná expozícia slovenských firiem

Malé a stredné podniky registrované mimo Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o účasť na výstave HANNOVER MESSE 2023 v rámci národnej expozície slovenských firiem. Spoločná expozícia a registrácia firiem sú zabezpečené prostredníctvom štátnej agentúry SARIO, pričom agentúra uhradza náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Hannover Messe 2023, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. januára 2023. Registračný formulár

Registrácia a účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk