Technologies for metal processing METAL 2022

V dňoch 21. a 22.  septembra 2022 sa uskutoční hybridné kooperačné podujatie Technologies for metal processing METAL 2022, ktoré bude súčasťou veľtrhu Industry Autumn 2022 so zameraním na hutnícky priemysel a strojárstvo: stroje, zariadenia, služby súvisiace so zlievarenstvom a technológie na spracovanie kovov. Prihlášky do 22. septembra 2022.

Dátum konania: 21.-22. september 2022

Miesto konania: Kielce/on-line

Registrácia otvorená do: 22. septembra 2022

Prihláška: https://metal2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://metal2022.b2match.io/home

Zameranie podujatia:

  • technológie, moderné stroje a zariadenia používané v priemysle neželezných kovov
  • suroviny, komponenty a materiály používané v metalurgických procesoch
  • tepelné spracovanie kovov
  • recyklácia neželezných kovov, vrátane medi, zinku, olova a ľahkých kovov, ako aj vzácnych a kritických kovov okrem všetkých sekundárnych kovov obsiahnutých v odpadových materiáloch, opätovne použiteľných v odpadových materiáloch, polotovaroch, kaloch a iných
  • spracovanie kovového odpadu
  • špecializované recyklačné stroje
  • priemyselná meracia technika a nedeštruktívne skúšanie

Organizácia podujatia:

  1. september – on-site stretnutia
  2. september – on-line stretnutia

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk