Tech4SmartCities

8. novembra 2022 sa v belgickom Bruseli uskutoční sprostredkovateľské podujatie Tech4SmartCities so zameraním na oblasť mestskej mobility, energetickej výkonnosti, udržateľnej výstavby, obehového systému, nízkouhlíkového hospodárstva a digitálnej transformácie. Prihlášky do 4. novembra 2022.

Dátum konania: 8. november 2022

Miesto konania: Brusel, Nemecko

Registrácia otvorená do: 4. novembra 2022

Prihláška: https://tech4smartcities-2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://tech4smartcities-2022.b2match.io

Máte inovatívny projekt/riešenie, ktoré môže prispieť k dosiahnutiu cieľov klimatickej neutrality miest, ktoré zvýši ich odolnosť? Hľadáte partnera na zlepšenie a rozvoj vašej technológie? Pomôžeme vám nájsť vášho technického partnera pre medzinárodnú spoluprácu alebo výskumno-vývojové projekty.

Zameranie podujatia:

  • Inteligentné mestá a komunity, IKT pre mestá
  • Inteligentná mobilita a logistika, MaaS
  • Energetická efektívnosť budov a mestských častí
  • Obnoviteľné zdroje energie, energetický manažment a obnova, inteligentné siete a integrácia energetických systémov
  • Obehové hospodárstvo a prírodné riešenia pre mestské časti
  • Inteligentný, zdravý a bezpečný život

Podujatie sa zameria aj na príležitosti európskeho výskumu a inovácií v rámci nového programu Horizon Europe.

V tejto súvislosti NCP Brusel predstaví počas obedňajšej prestávky nadchádzajúce možnosti financovania prostredníctvom programu Horizon Europe so zameraním na témy smart city a zelené dohody. Účasť na workshope Horizon Europe je obmedzená na účastníkov, ktorí sa prihlásili aj na B2B stretnutia.

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu je povinná.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk