Speed-Match 2022 International Networking Event

V dňoch 27.–28.4.2022 sa uskutoční virtuálne medzinárodné kooperačné podujatie Speed-Match 2022 Internationl Networking Event, so zameraním na letecký, železničný a automobilový priemysel. Registrácia otvorená do 28. apríla 2022.

Dátum konania: 27. – 28. apríl 2022

Miesto konania: on-line

Registrácia otvorená do: 28. apríl 2022

Prihláška: https://speedmatch2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://speedmatch2022.b2match.io/

Využite príležitosť a získajte nové kontakty a obchodné príležitosti. B2B podujatie poskytne veľkým spoločnostiam, MSP, komorám, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných 1:1 stretnutí.

Zameranie podujatia

Letecký priemysel

Výroba motorových dielov, konštrukčných dielov, tvárnenie plechov, výroba nástrojov a prípravkov, presné sústruženie, káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.

Železničný priemysel

Výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, výroba kabín, podvozkov, dieselových motorov, brzdových systémov, signalizačných riešení, energetických systémov a kabeláže, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, povrchová úprava atď.

Automobilový dodávateľský priemysel

Výroba nákladných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, motorov a ich častí, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, zdvíhacích zariadení pre automobily, systémov na zamykanie dverí vozidiel, prívesov, vaničiek, sedadlových systémov, ráfikov, kabín automobilov, podvozkov, nápravových hriadeľov, zadných prevodových hriadeľov a automobilových dielov atď.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk