Space Tech Expo B2B Matchmaking 2023

Space Tech Expo & Conference Europe je najväčším európskym veľtrhom zameraným na vesmírne technológie. V rámci veľtrhu a konferencie vás partneri Enterprise Europe Network pozývajú na trojdňové kooperačné podujatie Space Tech Expo B2B Matchmaking 2023, ktoré bude ich súčasťou.

Dátum konania: 14. – 16.11.2023
Miesto konania: Bremen, Nemecko
Registrácia otvorená do: 16.11.2023
Prihláška: https://space-tech-expo-b2b-matchmaking23.b2match.io/registration
Web stránka podujatia: https://space-tech-expo-b2b-matchmaking23.b2match.io/home

Veľtrh je miestom pre stretnutia zainteresovaných strán pôsobiacich v oblasti vesmírneho podnikania, technológií a inovácií a predstaví najnovšie poznatky od skúsených technických projektantov, dodávateľov subsystémov, výrobcov komponentov až po systémových integrátorov pre civilný, vojenský a komerčný vesmír.

Podujatie poskytne európskemu vesmírnemu priemyslu priestor pre návrh, výrobu a testovanie vesmírnych lodí, satelitov, nosných rakiet a technológií súvisiacich s vesmírom, na ktorom sa stretnú inžinieri, vedúci predstavitelia priemyslu, špecifikátori, nákupcovia, výrobcovia a globálni rozhodovatelia z celého dodávateľského reťazca.

Space Tech Expo B2B Matchmaking sa bude konať vo výstavnej hale 5 (B2B Matchmaking Area 1) a vo výstavnej hale 6 (B2B Matchmaking Area 2).

Pre účasť na veľtrhu The Space Tech Expo Europe je potrebná samostatná registrácia TU!

Ako postupovať, ak máte záujem zúčastniť sa B2B?

Zaregistrujte sa na b2match platforme podujatia, vytvorte profil vašej spoločnosti, nezabudnite na vyplnenie „Marketplace“ a vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“. Ďakujeme. Po vašej registrácii vám bude profil aktivovaný. Následne si môžete prezerať profily zaregistrovaných účastníkov a žiadať ich o stretnutia.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk