Smart & Technical Textiles

Pri príležitosti popredného medzinárodného veľtrhu technických textílií a netkaných textílií TechTextil, organizuje sieť Enterprise Europe Network medzinárodné sprostredkovateľské podujatie s názvom Smart & Technical Textiles. Prihlášky do 30. apríla 2024.

Dátum konania: 1.4. – 31.5.2024
Miesto konania: Frankfurt, Nemecko + online
Registrácia: https://smart-techtextiles24.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://smart-techtextiles24.b2match.io/home

Podujatie je určené spoločnostiam, výskumným inštitúciám a všetkým zainteresovaným stranám, ktoré majú záujem o spoluprácu na spoločných projektoch, naviazať technickú spoluprácu alebo nové obchodné kontakty s partnermi z Európy a celého sveta.

Záujemcovia sa môžu na toto bezplatné podujatie zaregistrovať so svojím profilom na online platforme podujatia do konca apríla 2024 a vybrať si zaujímavých účastníkov na bilaterálne, vopred dohodnuté stretnutia. Upozorňujeme, že podmienkou validovania profilu je vyplnenie aspoň 1 položky v časti Marketplace.

Organizácia podujatia:

1.4. – 31.5.2024 – online stretnutia

  1. – 26.4.2024 – osobné stretnutia v mieste podujatia

 

Odborné prednášky počas veľtrhu:

  • apríl 2024 – Výskum a vývoj v textilnom priemysle – možnosti financovania a projektové príležitosti
  • apríl 2024 – Smart textílie v lekárstve a zdravotníctve
  • apríl 2024 – Umelá inteligencia a digitalizácia v aplikáciách smart textílií

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

 

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk