Ranná káva: OP Slovensko a najbližšie výzvy

Opäť chystáme Rannú kávu, ktorá bude tentoraz venovaná veľmi žiadanej téme nového Operačného programu Slovensko. Užitočné informácie si nájdu ako podnikatelia, tak aj ostatné skupiny možných žiadateľov, ako sú výskumníci, univerzity či samosprávy. Na spoločnú kávu s vami sa budeme tešiť 1. júna v Technicome v Košiciach. Ak nemôžete osobne, bude možnosť pripojiť sa aj online.

 

Čo sa dozviete?

Na káve získate všeobecné informácie k novému OP Slovensko, ktoré vám pomôžu lepšie sa pripraviť na tento typ financovania. Budete mať možnosť diskutovať s odborníkmi z Regionálneho Centra MIRRI v Košiciach, ktorí vám zároveň predstavia:

  • činnosť RC KE MIRRI SR – ako vám toto centrum môže pomôcť,
  • základné oboznámenie s novým programovacím obdobím (Program Slovensko),
  • cieľ politiky 1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa a priblíženie zamerania priorít cieľa,
  • cieľ politiky 2 – Zelenšia, nízkouhlíková Európa a priblíženie zamerania priorít cieľa,
  • ukážku indikatívneho harmonogramu výziev zameraných na predstavené ciele politiky.

Kedy a kde?

Stretneme sa v budove Technicomu v areáli Technickej univerzity v Košiciach na Nemcovej 5 v miestnosti 003 (prízemie). Kávu a malé občerstvenie zabezpečíme. Ak neprídete osobne, určite sa zúčastnite aspoň online.

Čakáme vás vo štvrtok, 1. júna 2023 od 9:00 do 10:30 hod.

Registrácia

Nezáleží, či prídete osobne alebo online, v každom prípade sa zaregistrujte na tomto odkaze. Registrácia bude otvorená do dňa konania do 8:00 hod. Po tomto čase už nemôžeme zaručiť zaslanie odkazu na pripojenie.

Ak zvolíte online účasť, link vám zašleme krátko pred samotným eventom.

V prípade otázok alebo potreby konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na een@uvptechnicom.sk.

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk