Ranná káva o grantoch pre podniky a startupy

V Košiciach sa bude konať neformálne podujatie na tému granty pre podnikateľov a startupy. Uskutoční sa v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach ale každý účastník bude mať možnosť pripojiť sa alternatívne aj online. Cieľom je zrozumiteľná diskusia  a zdieľanie praktických informácií o grantoch, ktoré sú vhodné pre podniky a startupy. Pilotné predvianočné stretnutie sa bude konať 12. decembra o 10:00 hod.

Čo bude témou podujatia?

Počas rannej kávy budú mať účastníci získať informácie o práve aktuálnych výzvach na financovanie projektov, ale aj to, pre koho a na aké projekty sú tieto príležitosti vhodné.

Okrem toho spoluorganizátor, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), predstaví detaily o Inovačných poukážkach Slovensko 3.0Kreatívnych vouchroch.

V neposlednom rade odborník z Technicomu prezradí informácie o kaskádových výzvach pod programom Horizont Európa, o výhodách takéhoto financovania a práve aktuálnych výzvach, do ktorých podniky a startupy môžu zapojiť.

K dispozícii vám budú

Juraj Petrík – projektový manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v konzultačnom centre v Košiciach. Aktívne sa venuje národnému projektu inovujme.sk, v rámci ktorého poskytuje odborné inovačné poradenstvo.

Miro Janák – projektový manažér na Univerzitnom vedeckom parku Technicom. Venuje sa riadeniu kaskádových projektov a poskytuje konzultácie a usmernenie firmám a startupom v tejto oblasti. 

Tomáš Pavlik – zakladateľ magazínu a podcastu grant UP, Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa oblasť Digitalizácia a ďalšie.

Juraj Tury – projektový manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v konzultačnom centre v Košiciach, ktorý pôsobí na Národnom projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Na projekte vytvor.me poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo pre aktérov pôsobiacich v kreatívnom priemysle.

Organizátori podujatia

Okrem magazínu a podcastu grant UP sa na organizácii podujatia podieľa aj Enterprise Europe Network (EEN), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach.

Miesto a čas

Podujatie sa bude konať v budove Technicomu v areáli Technickej univerzity v Košiciach na Nemcovej 5 v miestnosti 003 na prízemí. Káva a malé občerstvenie budú zabezpečené. Okrem osobnej účasti sa každý záujemca môže alternatívne pripojiť aj online.

Ranná káva o grantoch sa uskutoční v pondelok, 12. decembra 2022 o 10:00 hod.

Registrácia

Pre osobnú aj online účasť je potrebná registrácia na tomto odkaze.

Online účastníci obdržia pripájací link krátko pred samotným eventom.

Kontakt

een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605