RAIC 2022 – Robotics and Artificial Intelligence Cross – Sectoral Innovation Conference

9. júna 2022 sa v nórskom meste Oslo uskutoční jednodňová konferencia RAIC 2022 (RAIC – Robotics and Artificial Intelligence Cross – Sectoral Innovation Conference), ktorá bude zameraná na medzisektorové inovácie. Registrácia otvorená do 6. júna 2022.

Dátum konania: 9. jún 2022
Miesto konania: Oslo, Nórsko
Registrácia otvorená do: 6. jún 2022
Prihláška: https://raic-2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://raic-2022.b2match.io/home

Na konferencii spolupracujú DigitalNorway, SINTEF, Innovation Norway a Norwegian Research Council.

Registračný poplatok: NOK 750,- (bez DPH).

Na matchmakingovom podujatí sa stretnú zainteresované strany z veľkého počtu severských a európskych krajín. Ide o jedinečnú príležitosť na vytvorenie medzisektorovej spolupráce, ktorá podporuje inovácie prostredníctvom pokročilej robotiky, umelej inteligencie, internetu vecí, kybernetickej bezpečnosti a dátových technológií, a potenciálnych nových projektov financovaných z európskych zdrojov.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

  • Vytvára sa priestor pre inšpirácie a získanie informácii o súčasnom stave medzisektorového vzdelávania
  • Príležitosť dozvedieť sa o medzisektorových trendoch a výzvach
  • Možnosť získať praktické skúsenosti na workshope „design thinking“, kde sa môžete naučiť ako nájsť potenciálne riešenia na aktuálne priemyselné výzvy
  • Získate príležitosť iniciovať cezhraničné kontakty a spoluprácu so zástupcami iných severských a európskych MSP, spoločností, univerzít, tvorcov politík, investorov a výskumných organizácií
  • Možnosť vymieňať si nápady v rámci vopred dohodnutých stretnutí
  • Príležitosť nájsť si správnych projektových partnerov s cieľom premeniť svoj projektový nápad na úspešný návrh projektu

Tematické zameranie:

  • Výroba
  • Kontrola a údržba
  • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo vrátane akvakultúry
  • Zdravotníctvo

Dovoľujeme si vás upozorniť, že počet miest je na toto podujatie obmedzený, preto dôrazne odporúčame včas sa registrovať. Organizátori si vyhradzujú právo v prípade potreby nezohľadniť niektoré individuálne registrácie.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk