Príležitosti a výzvy pre odvetvie polovodičov – ľahšia cesta k financovaniu z Európskej komisie

Hľadáte financovanie projektu v polovodičovom priemysle alebo jeho dodávateľskom reťazci? Potrebujete získať prehľad o príležitostiach v Európe? Zaujímajú vás trendy a príležitosti v oblasti polovodičov, mikročipov alebo elektrónovej mikroskopie? Potom sa zúčastnite tohto odborného seminára s odborníkmi v oblasti polovodičov a medzinárodných financií.

V Brne sa 12. decembra 2023 uskutoční podujatie pre každého, kto má záujem o získanie najnovších informácií z oblasti polovodičov, trendov z EÚ a možností financovania z Európskej komisie.

Hlavné tematické oblasti podujatia sú:

  • Spoločný podnik Chips (predchádzajúci spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie)
  • Výzvy pre udržateľnú/zodpovednú (Micronano) elektroniku v rámci Európskej rady pre inovácie
  • Témy v rámci Horizontu Európa, klaster 4 Digitálne, priemysel a vesmír
  • Témy v rámci Digitálnej Európy

Pre koho je podujatie vhodné? 

  • SK a CZ akademické kruhy: Ideálne pre výskumníkov, pedagógov a študentov na akademickej pôde, ktorí chcú preskúmať špičkový vývoj a možnosti financovania v elektronike a udržateľnosti.
  • Industry Professionals: Povinná účasť pre profesionálov z rôznych sektorov elektronického priemyslu, ktorí chcú získať prehľad o najnovších trendoch výskumu a vývoja a spôsoboch financovania.
  • Malé a stredné podniky (MSP): Prispôsobené pre MSP, ktoré chcú inovovať a rozširovať svoje technologické obzory v elektronike so zameraním na výkon a environmentálnu udržateľnosť.
  • Start-ups: Ideálne pre zakladateľov start-upov a tímy, ktoré chcú narušiť sektor elektroniky novými nápadmi a udržateľnými riešeniami a zároveň skúmať možnosti financovania.
  • Inovátori v oblasti výskumu a vývoja: Pre tých, ktorí sú v popredí výskumu a vývoja v elektronike, ktorí sa chcú ponoriť do nových možností vytvárania efektívnejších a ekologickejších technológií.

Viac informácií o podujatí a registrácia

Pripravené v spolupráci s CVTI SR