Podnikateľská misia pre digitálny sektor do Japonska

EU-Japan Centre vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok na ďalšiu podnikateľskú misiu pre spoločnosti pôsobiace v digitálnej oblasti, ktorá sa bude konať v Japonsku popri veľtrhu CEATEC 2024.

  • Termín misie: 14. – 18. október 2024
  • Termín podávania prihlášok: do 30. júna 2024
  • Osobná účasť na misii v Japonsku

Program sa zameriava na MSP a klastre EÚ špecializované na digitálne technológie (t. j. technológie zahŕňajúce digitálne zariadenia, systémy a zdroje, ktoré pomáhajú vytvárať, uchovávať a spracovávať údaje), ako sú 5G, internet vecí, umelá inteligencia, Edge Computing a rozšírená realita.

Náklady:

  • EU-Japan Centre uhradí účastnícke poplatky na veľtrhu a prevádzkové náklady stánku.
  • Očakáva sa, že spoločnosť (účastník) uhradí cestovné náklady do/z Japonska, ubytovanie a iné náklady vrátane miestnej dopravy a stravy.

Viac informácií o misii a prihlášku nájdete na web stránke EU-Japan Centre.

V prípade záujmu nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk