Platforma pre výzvu Driving Urban Transition 2024

Pozývame vás nájsť si partnerov do projektov na platforme, ktorej cieľom je vytvárať partnerstvá v rámci Driving Urban Transition (DUT) 2024.

Na tejto platforme môžete:

  • prediskutovať a upresniť svoje projektové nápady s potenciálnymi partnermi;
  • nadviazať spoluprácu a vstúpiť do konzorcií.

Platforma je k dispozícií do 24. apríla 2025 na: https://dut-call-2024.b2match.io/page-3601

Registrácia na: https://dut-call-2024.b2match.io/signup 

Zaregistrujte sa a vytvorte profil, v ktorom identifikujete:

  • témy výziev, ktoré vás zaujímajú
  • či ste súčasťou konzorcia a hľadáte partnerov, alebo ste partner, ktorý hľadá konzorcium.

Profil má byť jasný a stručný, aby ste sa dostatočne zviditeľnili. Váš profil by mal opisovať kto ste, čo môžete ponúknuť potenciálnym partnerom a s kým sa chcete stretnúť. Dobrý profil vygeneruje podstatne viac žiadostí o stretnutie! Následne prezrite v zozname účastníkov profily zaregistrovaných a požiadajte o stretnutia tie organizácie, ktorých profil vás zaujme. Ak máte konkrétny projekt, pre ktorý hľadáte partnerov, môžete pridať „cooperation opportunity“. Opíšte svoj nápad na projekt, cieľ, odborné znalosti a typ hľadaného partnera.

Cieľom tejto tretej výzvy na predkladanie návrhov je podporiť nadnárodné výskumné a/alebo inovačné projekty zamerané na riešenie mestských výziev s cieľom pomôcť mestám pri ich prechode na udržateľnejšie hospodárstvo a fungovanie.

Viac informácií o výzve vrátane tém výzvy, časového harmonogramu a požiadaviek nájdete tu.

Témy výzvy:

Obehové mestské hospodárstvo (CUE)

CUE téma 1: Vytvorenie novej paradigmy pre vodné cykly v mestách

CUE téma 2: Obehové modely regenerácie, opätovného využitia, ochrany a zachovania mestského priestoru pre biodiverzitu

CUE téma 3: Stratégie pre viaceré mestá na monitorovanie a riadenie obehového hospodárstva miest

15-minútové mesto (15mC)

15mC téma 1: Pokrok v mestskej mobilite: inovácie pre inkluzívne systémy mobility zamerané na mladých ľudí

15mC téma 2: Prehodnotenie systémov mestskej mobility: smerom k systémovým inováciám a politikám blízkosti pre udržateľné mestské regióny

15mC téma 3: Dôkazy pre transformáciu mestskej mobility – údaje a ukazovatele pre efektívne rozhodovanie

Distribúcia pozitívnej energie (PED)

PED téma 1: Miestne PED vo viacúrovňovej perspektíve

PED téma 2: Smerom ku klimaticky neutrálnemu mestu: PED, systémová integrácia a mestské stratégie

PED téma 3: Riadenie prechodu na mestskú energetiku: správa údajov a systémy na podporu rozhodovania

Info Day 1 bude prebiehať online formou 10. septembra 2024. Viac informácií na https://dut-call-2024.b2match.io/page-961

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk