Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum

Košická regionálna komora SOPK a UVP Technicom ako partneri Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom vás pozývajú na bezplatný odborný seminár Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni.

Miesto konania:    Univerzitný vedecký park TECHNICOM, TUKE, Boženy Němcovej 5, Košice, Zasadacia miestnosť 001 + 002 (prízemie UVP TECHNICOM)

Termín konania:    26.04.2023 (streda)

Odborný garant:   odborní pracovníci z firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

 

Európske partnerstvo v oblasti metrológie by malo plniť svoje poslanie a ciele jasným, jednoduchým a pružným spôsobom s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť pre priemysel, malé a stredné podniky a ostatné relevantné zainteresované strany.

Seminár je určený technickým riaditeľom, špecialistom z oblasti vývoja a výskumu, technológom, technikom kvality, inžinierom kvality, výrobným manažérom, vedúcim údržby a iným špecialistom z automobilového priemyslu, z firiem na výrobu výrobkov z plastov z nástrojární, ale aj iných firiem z pridružených odvetví.

Firma má v Trnave odborné Meracie a školiace centrum, kde na ploche viac ako 300 m² ponúka širokú škálu technológii priemyselnej meracej techniky a jedinečné možnosti vzdelávania v oblasti metrológie.

PROGRAM

09:30
Prezentácia projektu Enterprise Europe Network- podpora podnikania, inovácií a technológií (SOPK + TUKE)

09:40
Partnerstvo v oblasti metrológie – kľúčový význam pre prax (SPK)

09:50–14:00
Odborné prednášky:

  • Metrologický systém vzdelávania na európskej úrovni
  • Inovatívne technológie v oblasti automatizácie a inline merania
  • Výskum a vývoj s priemyselnou mikroskopiou
  • Nová jedinečná technológia 3D skenovania
  • Metodika vysokopresného a nedeštruktívneho CT merania, analýzy porozity, vlákien a defektoskopia
  • Praktické ukážky meraní a technologické novinky

Prijmite naše pozvanie a prihláste sa elektronicky TU.

V prípade odborných otázok môžete kontaktovať: Kanceláriu Slovenského plastikárskeho klastra, Tel.: 0903-909676, E-mail: spklaster@spklaster.sk.

KONTAKTY

REGIONÁLNA KOMORA SOPK KOŠICE, Bencúrova 13, 040 01 Košice
UVP TECHNICOM, B. Němcovej 5, 042 00 Košice
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra-Dolné Krškany