Nadviažte spoluprácu na kooperačnom podujatí EEN v Košiciach

Cielené bilaterálne stretnutia na správnom mieste sú tým najlepším predpokladom na medzinárodnú spoluprácu a nové obchodné kontakty. To viete dosiahnuť vďaka podujatiu s názvom SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022, ktoré organizuje slovenský partner siete Enterprise Europe Network, Univerzitný vedecký park Technicom. Konať sa bude pod záštitou najväčšej technologickej konferencie na Slovensku, SlovakiaTech Forum-Expo 2022, počas 20. a 21. septembra v Košiciach. Na jednoduchej brokerage platforme si viete pozrieť profil zahraničných potenciálnych partnerov a osloviť ich na spoločné stretnutie. Okrem obchodného potenciálu podujatie podporí aj projektovú spoluprácu na medzinárodných projektoch či tvorbu konzorcií v programe Horizont Európa. Podmienkou je však registrácia, ktorú je potrebné stihnúť do začiatku podujatia, teda 20. septembra.

Prostredníctvom zverejnenia profilu vašej organizácie dáte vedieť účastníkom podujatia čo robíte a o akú formu spolupráce máte záujem. Stimulujete tak záujem o rokovania s vami a zvýšite šance pre budúcu spoluprácu. Kooperačné podujatie deanonymizuje účastníkov a dáva príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi za konkrétnym účelom.

Témy podujatia

Rok 2022 sa na konferencii SlovakiaTech nesie v heslách udržateľnosti, konektivity a dlhovekosti a spája významných domácich a globálnych aktérov nielen z priemyslu, ale aj z akademickej obce, výskumu, samospráv, mimovládneho a vládneho sektora.

Jednotlivé tematické kategórie zahŕňajú spomínané 3 témy, ale svoje miesto v nadväzovaní novej spolupráce nájde každý, bez ohľadu na tematické zameranie:

 • UDRŽATEĽNOSŤ: Zdroje energie s nulovými emisiami; Vozidlá s nulovými emisiami; Hromadné skladovanie energie; Chémia s nízkym obsahom uhlíka; Nízkouhlíkové poľnohospodárstvo
 • KONEKTIVITA: Rozšírené satelity a komunikácia; Vesmírna misia, doprava, cestovný ruch; Vesmírna ťažba a výroba; budovanie vesmírnych a leteckých remesiel; Čistenie vesmírneho odpadu
 • DLHOVEKOSŤ: Internet medicínskych vecí (IoMT); Diaľkové monitorovanie pacienta a nositeľné zariadenia; Prediktívne údaje, analýzy a technológie; Virtuálna a rozšírená realita; Prispôsobené mobilné aplikácie
 • INÉ: Všetky ostatné témy sú na stretnutia vhodné, neexistujú žiadne obmedzenia

Koho na podujatí môžete stretnúť?

Na kooperačnom podujatí sa stretnú aktéri rôznych sektorov z niekoľkých európskych krajín s vysokým vplyvom na rozhodovanie v organizácii. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov, spoluprác a zmlúv.

Model, ktorý poskytuje „SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022“ je časovo aj nákladovo efektívny a prináša reálne výsledky. Stretnutia sa budú konať fyzicky, virtuálne alebo hybridne vo vyhradenom priestore a budú vopred dohodnuté prostredníctvom platformy B2Match.

Na podujatí sa budete môcť stretnúť prioritne s:

 • podnikateľmi, malými a strednými podnikmi (MSP),
 • výskumníkmi a ľuďmi z akademickej obce,
 • mimovládnymi organizáciami a samosprávami,
 • regionálnymi a národnými autoritami (ministerstvá a ich organizácie).

Program

Kooperačné podujatie je zamerané na úspešné dosiahnutie spoluprác prostredníctvom cielených bilaterálnych stretnutí. Nosná časť preto pozostáva z dvoch dní, počas ktorých majú účastníci možnosť dohodnúť si 30 minútové stretnutia.

 1. deň: Utorok, 20. september 2022 | 9:30 – 16:00 hod.: 5 stolov vyhradených na 1:1 stretnutia (po 30 minút)
 2. deň: Streda, 21. september 2022 | 9:30 – 15:30 hod.: 5 stolov vyhradených na 1:1 stretnutia (po 30 minút)

Všetko bude realizované v prostredí konferencie SlovakiaTech Forum-Expo, ktorá bude mať zabezpečený bohatý program. Aktuálny program zastrešujúcej konferencie si môžete pozrieť na www.slovakiatech.sk

Dátum a miesto

 • Konanie podujatia od 20. do 21. septembra 2022
 • Areál Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovensko (mapa)

Registrácia

Kooperačné podujatie bude riadené platformou B2Match, na ktorú sa musí každý účastník registrovať. Registrácia je dostupná na adrese slovakiatech.b2match.io/signup.

V prípade, že sa podujatia zúčastníte osobne v Košiciach, je potrebná registrácia aj na stránke SlovakiaTech. Táto dodatočná registrácia zabezpečí každému účastníkovi vygenerovanie visačky a neobmedzený prístup ku všetkým sekciám konferencie v rámci areálu Kulturpark.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizačný tím na een@uvptechnicom.sk. Tešíme sa na vašu účasť!

Kontaktná osoba

Tomáš Pavlik, tomas.pavlik@tuke.sk
Enterprise Europe Network, Univerzitný vedecký park Technicom
Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, 042 00 Košice, Slovensko
Web:
https://uvptechnicom.sk/een