Na čo nesmieme zabudnúť pri budovaní svojej značky

Každá začínajúca firma, ktorá si buduje svoju identitu prostredníctvom názvu, loga, dizajnu alebo iných prvkov corporate identity by nemala zabúdať na ich ochranu.

Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Košiciach, Startup Centrum TUKE v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR vás pozýva na webinár s názvom Na čo nesmieme zabudnúť pri budovaní svojej značky.

Kedy: 14.5.2024 o 14:00-15:30hod.

Kde: online

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, start-upy

Témy podujatia:

  • Čo možno registrovať ako ochrannú známku
  • Čo je duševné vlastníctvo a ako ho možno chrániť
  • Ochranné známky a ich význam
  • Čo získate registráciou ochrannej známky
  • Dobré rady k ochranným známkam pre značku v praxi
  • Čo možno chrániť dizajnom
  • Práva majiteľa zapísaného dizajnu
  • Dizajny, logá, názvy a označenia ako autorské diela
  • Stratégia ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni

Účasť na webinári je bezplatná, ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa TU, najneskôr do 14.5.2024, 13:00hod. Ďakujeme.

Webinár povedie Barbara Tóthová, ktorá je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva.

Barbara vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kde neskôr v rámci Martinského centra pre biomedicínu pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník laboratória bunkových kultúr. Od roku 2020 pracuje v odbore transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR. Je absolventkou vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorý navštevovala v rokoch 2020 – 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk