Medzinárodné partnerské podujatie Wood Fair 2022

2. septembra 2022 sa v Rakúsku uskutoční medzinárodné kooperačné podujatie Wood Fair 2022, ktoré bude organizované v rámci dobre známeho veľtrhu Wood Fair 2022 so zameraním na oblasť drevostavieb a lesníctva. Prihlášky do 1. septembra 2022.

Dátum konania: 2. september 2022
Miesto konania: Klagenfurt/Rakúsko
Registrácia otvorená do: 1. septembra 2022
Prihláška: https://woodfair2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://woodfair2022.b2match.io/home

Prečo sa zúčastniť?

Podujatie navštívi široké spektrum spoločností zo strednej Európy a regiónu Alpe-Adria a zástupcovia verejných orgánov v oblasti drevostavieb a lesníctva.

Zameranie podujatia:

  • Drevené konštrukcie a výrobky
  • Lesnícke nástroje, ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť a prevencia úrazov
  • Techniky ťažby dreva
  • Piliarska technológia
  • Meranie dreva a IT
  • Bioenergia
  • Doprava a logistika

Účasť na podujatí je pre MSP bezplatná. Oficiálnym jazykom na podujatí je angličtina.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk