Medzinárodné partnerské podujatie NANOTEXNOLOGY 2022

6. júla 2022 sa v Grécku uskutoční hybridné kooperačné podujatie NANOTEXNOLOGY 2022 Matchmaking Event, ktoré bude súčasťou medzinárodného podujatia Nanaotexnology 2022 so zameraním na oblasť nanovedy, nanotechnológií, oblasť organickej elektroniky, 3D tlač, 3D biotlač, na oblasť digitálnej a aditívnej výroby. Prihlášky do 4. júla 2022.

Dátum konania: 6. júl 2022
Miesto konania: Solún, Grécko/hybridné podujatie
Registrácia otvorená do: 4. júl 2022
Prihláška: https://nanotexnology2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://nanotexnology2022.b2match.io/

Prečo sa zúčastniť?

 • Získate príležitosť prezentovať svoje know-how a inovatívne technológie
 • Možnosť nájsť nové technologické riešenia
 • Príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi
 • Možnosť nájsť partnerov pre spoločné európske projekty výskumu a vývoja
 • Máte možnosť nadviazať cezhraničné kontakty a spolupráce s niektorými z hlavných aktérov v oblasti nanotechnológií, organickej elektrotechniky a nanomedicíny

Zameranie podujatia:

 • Flexibilná a tlačená elektronika: materiály, procesy a aplikácie
 • Nanofotonika, mikro a nanoelektronika
 • 3D tlač a aditívna výroba
 • Nanomateriály a nanobiomateriály
 • Nanoenergia, obnoviteľné zdroje a životné prostredie
 • Veľké a pilotné výrobné zariadenia
 • In-line metrológia a výroba s nulovými chybami
 • Nanobio-medicína, nanomedicína
 • 3D biotlač a tkanivové inžinierstvo
 • Biosenzory a bioelektronika
 • Umelá inteligencia, strojové učenie a robotika
 • Internet vecí
 • Nanokonštrukcia a budovy
 • Inteligentné textílie a nositeľná elektronika
 • Nanotechnológie a potraviny, balenie potravín
 • Otvorené inovačné testovacie lôžka
 • Business & Venture
 • Vydavateľstvá

Podujatie je určené pre vedcov a podnikateľov, vývojárov, inžinierov a praktikov ako aj pre spoločnosti – koncoví používatelia nanotechnológií a organickej elektroniky budú môcť preskúmať najnovší vývoj, identifikovať výnimočné potreby a riešenia pre svoje podnikanie.

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk