Medzinárodné kooperačné podujatie Speed-Match 2024 (virtuálne)

Partneri siete Enterprise Europe Network vás pozývajú na medzinárodné kooperačné podujatie Speed Match 2024 zamerané na letecký, železničný a automobilový priemysel. Prihlášky do 29. mája 2024.

Dátum konania: 28.– 29.5.2024
Miesto konania: online
Registrácia: https://speed-match-2024-international-networking.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://speed-match-2024-international-networking.b2match.io/

Kooperačné podujatie poskytne veľkým spoločnostiam, malým a stredným podnikom, komorám, klastrom, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných 20-minútových bilaterálnych stretnutí.

Tematické zameranie:

  • Letecký priemysel – výroba častí motorov, konštrukčných častí, tvárnenie plechov, výroba nástrojov a prípravkov, presné sústruženie, káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.
  • Železničný priemysel – výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, výroba kabín, podvozkov, dieselových motorov, brzdových systémov, signalizačných riešení, energetických systémov a kabeláže, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, povrchová úprava atď.
  • Automobilový dodávateľský priemysel – výroba nákladných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, motorov a ich častí, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, zdvíhacích zariadení pre autá, systémov na zamykanie dverí vozidiel, prívesov, vaničiek, sedadlových systémov, ráfikov, kabín operátorov, podvozkov, nápravových hriadeľov, zadných prevodových hriadeľov a automobilových dielov atď.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť tzv. Marketplace. Podmienkou pre aktiváciu profilu je vyplnenie aspoň jednej položky v Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk