Med2Meet 2022 – virtual healthcare cooperation day

18.5.2022 sa uskutoční virtuálne podujatie Med2Meet 2022 so zameraním na medicínsky priemysel. Prihlášky do 17. mája 2022.

Dátum konania: 18. máj 2022
Miesto konania: virtuálne podujatie
Registrácia otvorená do: 17. máj 2022
Prihláška: https://med2meet2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://med2meet2022.b2match.io/

Podujatie prináša jedinečnú príležitosť pre nadviazanie nových obchodných kontaktov, možnosť nájsť nových dodávateľov, vytvára priestor pre výmenu informácií a získanie skúsenosti týkajúcich sa nových trendov v odvetví zdravotníckych technológií.

Podujatia sa zúčastnia spoločnosti, výskumné a vývojové organizácie, investori a ďalšie zainteresované strany z celého sveta.

Témy podujatia:

  • Zdravotnícke pomôcky a vybavenie
  • Osobné ochranné prostriedky
  • Ortopédia
  • Zubné lekárstvo
  • Zdravotnícky nábytok
  • Diagnostika a mnoho ďalších!

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: mailto:een@uvptechnicom.sk