MBM TOURISM PRAGUE 2024

Pozývame vás na kooperačné podujatie MBM TOURISM PRAGUE 2024, ktoré sa uskutoční počas veľtrhu Holiday World & Regional World v Prahe so zameraním na oblasť turizmu. Prihlášky do 3. marca 2024.

Dátum konania: 14. – 15. 3. 2024
Miesto konania: Praha, Česká republika + on-line
Prihláška: https://mbm-tourism-prague-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://mbm-tourism-prague-2024.b2match.io/

 

Sektorové zameranie podujatia:

 • Cestovné kancelárie a cestovné agentúry
 • Ubytovanie a stravovanie
 • Kúpele, relaxačné a wellness strediská, zdravotná turistika
 • Doprava a udržateľná mobilita
 • Digitálne riešenia pre cestovný ruch
 • Podporné služby pre cestovný ruch
 • Nové trendy, projektové partnerstvo
 • Kultúrne dedičstvo, rekonštrukcie a obnovy
 • Zainteresované strany pôsobiace v odvetviach cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva

 

Organizácia podujatia:

 • 14. marca 2024 – online stretnutia
 • 15. marca 2024 – osobné stretnutia v mieste podujatia

 

Prečo sa zúčastniť:

 • Využite možnosť nájsť nových partnerov na spoluprácu/podnikanie/projekt;
 • Príležitosť rozšíriť sieť doterajších partnerov;
 • Vymieňajte skúsenosti, nápady pre podnikanie s inými aktérmi cestovného ruchu;
 • Uskutočnite až 15 stretnutí v priebehu 1 dňa.

 

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

 

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

 

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk