MBM TOURISM PRAGUE 2023

Pozývame vás na kooperačné podujatie MBM TOURISM PRAGUE 2023, ktoré sa uskutoční počas veľtrhu Holiday World & Regional World v Prahe so zameraním na oblasť turizmu. Prihlášky do 6. marca 2023.

 

Dátum konania: 16. – 17. 3. 2023
Miesto konania: Praha, Česká republika/on-line
Registrácia otvorená do: 6.3.2023
Prihláška: https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/

Sektorové zameranie podujatia:

 • Cestovné kancelárie a cestovné agentúry
 • Ubytovanie a stravovanie
 • Kúpele, relaxačné a wellness strediská, zdravotná turistika
 • Doprava a udržateľná mobilita
 • Digitálne riešenia pre cestovný ruch
 • Podporné služby pre cestovný ruch
 • Nové trendy, projektové partnerstvo
 • Kultúrne dedičstvo, rekonštrukcie a obnovy
 • Zainteresované strany pôsobiace v odvetviach cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva

Organizácia podujatia:

 • 16. marca 2023 – online stretnutia
 • 17. marca 2023 – osobné stretnutia v mieste podujatia

Prečo sa zúčastniť:

 • Možnosť nájsť nových partnerov na spoluprácu/podnikanie/projekt
 • Príležitosť rozšíriť sieť doterajších partnerov
 • Výmena skúsenosti s inými aktérmi cestovného ruchu, nové nápady pre podnikanie
 • Možnosť uskutočniť až 15 stretnutí v priebehu 1 dňa

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk