MBM TOURISM PRAGUE 2022 Hybrid event

V dňoch 17.–18.3.2022 sa v Prahe uskutoční medzinárodné kooperačné podujatie MBM TOURISM PRAGUE 2022 hybridnou formou. Prihlášky do 8. marca 2022.

Dátum konania: 17. – 18. marec 2022

Miesto konania: on-line/onsite

Registrácia otvorená do: 8. marec 2022

Web pre registráciu: https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/

Podujatie je zamerané na tieto oblasti cestovného ruchu:

  • Cestovné kancelárie, cestovné agentúry, online rezervačné platformy
  • Ubytovanie a stravovanie
  • Kúpele, relax a wellness, liečebná turistika
  • Kultúrne dedičstvo, múzeá, historické pamiatky, inštitúcie zamerané na kultúrne dedičstvo, renovácie, rekonštrukcie
  • Digitálne riešenia pre cestovný ruch a inteligentné mestá, podporné služby pre cestovný ruch
  • Nové trendy v cestovnom ruchu, vedúci projektov
  • Mobilita v cestovnom ruchu

Stretnutia sú určené firmám, inštitúciám, agentúram, klastrom, s ambíciou nájsť si nových medzinárodných obchodných partnerov.

Organizácia podujatia:

  • 3.2022 on-line stretnutia
  • 3.2022 stretnutia na mieste veľtrhu (Holiday World&Regional World v Prahe)

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk