Matchmakingové podujatie BIONNALE 2023

Enterprise Europe Network vás pozýva na matchmakingové podujatie BIONNALE 2023, ktoré je najväčším podujatím pre nadväzovanie kontaktov v oblasti prírodných vied a zdravotníctva. Prihlášky do 17. mája 2023.

Dátum konania: 16.-17.5.2023
Miesto konania:  Berlín, Nemecko/online
Registrácia otvorená do: 17.5.2023
Prihláška: https://bionnale2023.b2match.io/registration/hybrid
Web stránka podujatia:
https://bionnale2023.b2match.io/home

Zástupcovia akademickej obce a priemyslu sa každoročne zúčastňujú na podujatí v oblasti vied o živej prírode v Berlíne s cieľom nadviazať kontakty a vytvárať strategické vzťahy. Sieťový charakter je jednou zo silných stránok podujatia BIONNALE, na ktorom sa v roku 2022 zúčastnilo viac ako 1000 účastníkov z viac ako 50 krajín.

Buďte súčasťou BIONNALE 2023 a využite informatívne prednášky a nové kontakty pre svoje podnikanie. Využite matchmakingové podujatie na to, aby ste sa stretli so zástupcami spoločností v čase, na ktorom sa vopred dohodnete.

Organizácia podujatia:

  • 16.5.2023 – fyzické stretnutia v Berlíne
  • 17.5.2023 – online stretnutia

Podujatia sa zúčastnia spoločnosti a výskumné inštitúcie z regiónu i mimo neho, ktoré hľadajú možnosti spoločného vývoja alebo spoločného výskumu – Startupy s novými nápadmi a inovatívnymi prístupmi – Investori na strane podnikov, inštitúcií a rizikového kapitálu a ďalšie zainteresované strany.

Účasť na matchmakingu je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk