Matchmakingová online platforma k 6. výzve programu Eurostars

Predstavujeme vám matchmakingovú online platformu k 6. výzve programu Eurostars zriadenej na podporu pri predkladaní návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja.

Platnosť: 12.1.2024 – 14.3.2024

Registrácia: https://eurostars-6th-call-matchmaking.b2match.io/signup

Web: https://eurostars-6th-call-matchmaking.b2match.io/

Táto platforma poskytuje online priestor na vyhľadávanie a publikovanie projektových príležitostí. Zaregistrujte sa, vytvorte profil a dohodnite si stretnutia so zaregistrovanými účastníkmi. Až do 14.marca 2024 máte možnosť prostredníctvom tohto online priestoru diskutovať o potenciálnej spolupráci s ostatnými zaregistrovanými.

Tematické zameranie (v rámci 6. výzvy programu Eurostars):

  • Energetika, energetická účinnosť a skladovanie energie;
  • Poľnohospodárstvo: potraviny/krmivá;
  • Doprava a mobilita;
  • Výroba;
  • Pokročilé technológie.

Účasť na tejto platforme je bezplatná.

Ako postupovať pri registrácií, ako vytvoriť profil a realizovať stretnutia sa dozviete TU. Medzinárodné usmernenia ako aj usmernenia pre jednotlivé krajiny nájdete na tomto odkaze.

Zaregistrujte sa na platformu, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť tzv. Marketplace, pričom podmienkou je vyplnenie aspoň 1 položky. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi v registračnom systéme potvrdíme. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk