Manufacturing Day 2024

Pozývame vás na kooperačné podujatie Manufacturing Day 2024, ktoré bude hlavným podujatím pre výrobný priemysel v rámci najväčšieho decentralizovaného startupového festivalu v Európe, ViennaUP’24. Prihláste sa v termíne 1.5. – 6.6.2024.

Dátum konania: 6.6.2024
Miesto konania: Viedeň, Rakúsko
Prihláška: https://manufacturingday.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://manufacturingday.b2match.io/

Témou podujatia pre rok 2024 je „Rýchlosť inovácií“. Jej cieľom je poukázať na rýchlosť technologického vývoja a inovačných aktivít v globálnom výrobnom priemysle. Významní rečníci z celého sveta poskytnú pohľad na mechanizmy a prístupy, ktoré umožňujú spoločnostiam zrýchliť svoje inovačné procesy a vytvoriť si tak konkurenčnú výhodu.

Cieľom Manufacturing Day 2024 je predstaviť najnovšie inovácie a technológie, ktoré sú hnacou silou zmien, a inšpirovať novú generáciu výrobných odborníkov, aby sa aktívne podieľali na formovaní budúcnosti tohto odvetvia. Podujatie ponúka pestrý a bohatý program pre start-upy pôsobiace vo výrobnom priemysle a je platformou pre výmenu nápadov a nadväzovanie kontaktov medzi zástupcami v odvetví.

Hlavným rečníkom podujatia bude Dr. Steven J. Spear, odborný asistent na Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management.

Spear sa zameria na kľúčovú úlohu agility a adaptability pre podniky, ktoré sa snažia predbehnúť svojich partnerov pri vytváraní a poskytovaní riešení zložitých výziev. Ako podrobne uvádza vo svojej knihe „Wiring the Winning Organization“, Spear bude diskutovať o paradoxe niektorých spoločností, ktoré vynikajú v produkcii väčšej hodnoty s menším úsilím a spotrebou zdrojov. Spear načrtne tri základné mechanizmy, ktoré tieto úspešné subjekty využívajú.

Najdôležitejšou časťou podujatia bude súťaž startupov BoostUp!, v rámci ktorej budú európske startupy pôsobiace v oblasti priemyselných technológií predkladať svoje inovatívne riešenia celosvetovému publiku a odbornej porote.

Cieľom kooperačného podujatia Manufacturing Day 2024 je prepájanie aktívnych hráčov vo výrobnom priemysle s cieľom iniciovať silné partnerstvá a spoluprácu a poháňať inovácie vpred. Počas kooperačného podujatia si môžete naplánovať fyzické stretnutia 1:1 v Matchmakingovej zóne. Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná.

Po skončení podujatia budete mať príležitosť naplánovať si aj online stretnutia s ostatnými účastníkmi.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie Marketpalce. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk