Kooperačné podujatie v rámci veľtrhu InnoElectro 2023

Nadviažte nové obchodné kontakty z rôznych krajín na jednom mieste! Zúčastnite sa kooperačného podujatia organizovaného v rámci veľtrhu InnoElectro 2023 so zameraním na oblasť elektronického priemyslu, ktoré sa bude konať v neďalekej Budapešti. Pokiaľ vám nevyhovuje cestovanie, využite príležitosť zúčastniť sa online. Prihlášky do 30. marca 2023.

Dátum konania: 27.-31.03.2023
Miesto konania: online/Budapešť, Maďarsko
Registrácia otvorená do: 30.03.2023
Prihláška: https://innoelectro-2023-expo.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://innoelectro-2023-expo.b2match.io/

InnoElectro je významným regionálnym technologickým podujatím nielen pre korporáty a malé a stredné podniky. Veľtrh ponúka etablované obchodné a odborné fórum pre každú spoločnosť, ktorá sa zaoberá tvorbou a výrobou riešení na báze elektroniky, či už ide o dizajnérske domy, výskumné centrá, výrobcov, predajcov, distribútorov, školiace strediská alebo akýkoľvek iný druh inštitúcie či organizácie.

Zameranie podujatia:

  • Elektronické komponenty
  • Výrobné zariadenia a materiály
  • Internet vecí, 5G
  • Robotika
  • Zdravotnícka elektronika
  • Vesmírne technológie
  • Bezpečnosť a umelá inteligencia

Zverejnite a prezentujte svoje produkty, projekty, služby alebo obchodné potreby! Naplánujte si 20 minútové stretnutia vopred a získajte tak nových partnerov časovo a nákladovo efektívnym spôsobom.

Registrácia je bezplatná, či už sa zúčastnite kooperačného podujatia online alebo priamo v  Budapešti.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk