Kooperačné podujatie v rámci IPEC 2024

Partneri Enterprise Europe Network pozývajú všetkých zainteresovaných na kooperačné podujatie, ktoré bude súčasťou konferencie IPEC 2024 so zameraním na tému Katalyzácia zmien: Transformácia priemyslu prostredníctvom umelej inteligencie a obehového hospodárstva. Prihlášky do 22. marca 2024.

Dátum konania: 14.3. – 22.3.22024
Miesto konania: online
Registráciahttps://ipec-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://ipec-2024.b2match.io/

Už po deviatykrát sa uskutoční medzinárodná konferencia na tému Digitalizácia a udržateľnosť s odkazom na ciele udržateľného rozvoja OSN, ako sú napr. kvalitné vzdelávanie (SDG 4), priemysel, inovácie a infraštruktúra (SDG 9), zodpovedná spotreba a výroba (SDG 12). Nadchádzajúce podujatie sa uskutoční 13. marca 2024 v online formáte. Cieľom IPEC 2024 je podporiť vytváranie sietí a výmenu poznatkov medzi spoločnosťami z Bavorska a medzinárodnými spoločnosťami, start-upmi a výskumnými inštitúciami.

Účasť je bezplatná, konferencia bude vysielaná prostredníctvom GoToWebinára (13. marca). Vzhľadom na medzinárodné zameranie podujatia bude jazykom konferencie angličtina.

Zameranie konferencie:

 • Stratégie obehového hospodárstva;
 • Metriky obehového hospodárstva a vykazovanie;
 • Efektívnosť využívania zdrojov na základe umelej inteligencie;
 • Analýza údajov pre udržateľnosť;
 • Udržateľné výrobné technológie;
 • Optimalizácia dodávateľského reťazca;
 • Cirkulárne obchodné modely;
 • Cirkulárny dizajn a inovácie;
 • Politické a regulačné rámce;
 • … a mnoho ďalších.

Konferencia (13. marca 2024)

 • 15 – 20 min. vystúpenia z rôznych krajín, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi energie, dodávateľských reťazcov a výroby zameranej na človeka;
 • Pitch Session so 6-8 prezentáciami (cca 5 min. a 5 slajdov) na predstavenie nových nápadov.
 • Celý program konferencie dostupný TU.

Kooperačné podujatie bude prebiehať online formou 14. až 22. marca 2024.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme. Bližšie inštrukcie ako uskutočniť online stretnutie nájdete TU.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk