Kooperačné podujatie v rámci Clusters Meet Regions v Košiciach

Dovážate tovary z Ukrajiny? Vyvážate tovary na Ukrajinu? Realizujete logistiku pre firmy, ktoré tak robia? Spolupracujete s ukrajinskými firmami? Viete ako podnikať a obchodovať s Ukrainou? Viete kde nájsť nové obchodné kontakty? EÚ patrí k najväčším obchodným partnerom Ukrainy! Máte záujem stať sa ním aj vy?

S potešením vám predstavujeme jedinečnú príležitosť ako stretnúť obchodných partnerov, ktorí spolupracujú alebo majú záujem spolupracovať s organizáciami na pôde Ukrajiny. Už koncom marca bude podujatie Clusters Meet Regions v Košiciach vítať zástupcov klastrov a rôznych organizácií, ktorí na pripravovanom kooperačnom podujatí budú mať príležitosť vzájomne komunikovať možné budúce spolupráce.

Dátum konania: 29. -30.03.2023
Miesto konania: Košice/online
Registrácia otvorená do: 28.03.2023
Prihláška: https://kosice-matchmaking-event-in-framework.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://kosice-matchmaking-event-in-framework.b2match.io/

Počas podujatia sa očakáva účasť viac ako 200 zástupcov klastrov a spoločností z EÚ a Ukrajiny, zástupcov národných a regionálnych verejných orgánov, organizácií na podporu podnikania zo Slovenska a iných regiónov EÚ, výskumníkov, finančných sprostredkovateľov, inovačných agentúr, priemyselných združení, investorov a ďalších relevantných aktérov.

Cieľom tohto podujatia je zlepšiť diverzifikáciu trhov a dodávateľov pre spoločnosti z EÚ a Ukrajiny a pretvoriť priemyselné hodnotové reťazce. V posledných týždňoch bilaterálne výmeny medzi klastrami na Ukrajine a v EÚ ukázali obchodné príležitosti pre obe strany, napr. v sektoroch agropotravinárstva, stavebníctva, pokročilej výroby, automobilového priemyslu, textilu, zdravotníctva, energetiky, obrany, surovín a sociálnej ekonomiky. Klastre sú integrátormi a sprostredkovateľmi tejto spolupráce. Podujatie by malo poskytnúť základ na vytvorenie odolných cezhraničných sietí vytvorených na podporu výmeny informácií a zdrojov medzi rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do klastrov. Bude tiež podporovať cezhraničné uznávanie, ktoré pomáha podporovať ducha spolupráce a porozumenia medzi zainteresovanými stranami.

Pre koho je podujatie určené?

Na kooperačnom podujatí sa stretnú klastrové organizácie, organizácie pre podporu podnikania, spoločnosti, investori z EÚ (a z krajín mimo EÚ COSME/SMP), krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a krajín Európskej susedskej politiky (ESP) – s výnimkou Bieloruska (nemôže sa zúčastniť).

Kooperačné podujatie bude organizované hybridnou formou. Viac informácií nájdete na stránke podujatia Clusters Meet Regions.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Dôležité!: Pre registráciu na podujatie je potrebné použiť firemnú e-mailovú adresu (nie súkromnú na gmail.com ani podobnom).

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kooperačnému podujatiu Clusters Meet Regions and matchmaking event bude predchádzať webinár o možnostiach obchodného partnerstva medzi EÚ a Ukrainou, ktorý sa uskutoční 28. marca 2023. Viac informácií TU.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk