Kooperačné podujatie Speed Match 2023

Enterprise Europe Network vás pozýva na medzinárodné podujatie Speed Match 2023 zamerané  na letecký, železničný a automobilový sektor. Cieľom podujatia je nadviazanie vzájomných vzťahov a rozšírenia svojich obchodných sietí medzi spoločnosťami s podobnými výrobnými kapacitami.

Miesto konania: Eskişehir, Turkey, on-line
Dátum konania: 24.5 – 25.5. 2023
Registrácia: do 23.5.2023 link: https://speedmatch2023.b2match.io/registration/profile
Web stránka podujatia: https://speedmatch2023.b2match.io/

Podujatie Speed Match 2023 poskytne veľkým spoločnostiam, malým a stredným podnikom, komorám, klastrom, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných 20-minútových stretnutí 1 – 1. S cieľom umožniť účastníkom nájsť vhodných partnerov je každý účastník povinný vyplniť aspoň jednu položku v časti „Marketplace“.

Zameranie podujatia:

Letecký priemysel – výroba motorových, konštrukčných dielov, tvárnenie plechov, výroba nástrojov, presné sústruženie, káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.

Železničný priemysel – výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, kabín, podvozkov, dieselových motorov, výroba brzdových systémov, signalizačných riešení, energetických systémov a kabeláže, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, nátery atď.

Automobilový dodávateľský priemysel – výroba nákladných vozidiel, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, motorov a ich častí, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, zdvihákov na zdvíhanie automobilov, systémov na zamykanie dverí vozidiel, prívesov, kabín obsluhy, podvozkov, nápravových hriadeľov, zadných prevodových hriadeľov a automobilových dielov atď.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, email: een@uvptechnicom.sk