Kooperačné podujatie so zameraním na zdravotnú starostlivosť

HealthTech Summit 2023

Enterprise Europe Network vás pozýva na kooperačné podujatie so zameraním na oblasť zdravotnej starostlivosti, ktoré sa bude konať v rámci konferencie HealthTech Summit. Prihlášky do 21. marca 2023.

Dátum konania: 22.-24.03.2023
Miesto konania: online/Leuven, Belgicko
Registrácia otvorená do: 21.03.2023
Prihláška: https://healthtechsummit2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://healthtechsummit2023.b2match.io/

Na podujatí sa stretnú národní a medzinárodní odborníci a investori pôsobiaci v oblasti medtech, biotechnológií, digitálneho zdravia a starostlivosti o pacientov s cieľom zistiť aktuálny stav a budúcnosť spoločných inovácií.

Zdravotná starostlivosť, personalizovaná medicína, prevratné inovácie, medicínske snímky či elektronické zdravotníctvo sa stali stredobodom pozornosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumných inštitúcií a celého zdravotnícko-technologického priemyslu, ktorých cieľom je prostredníctvom inovácií zlepšiť život pacientov.

V kombinácii s neustále rastúcimi biologickými poznatkami a technologickými revolúciami vedú inovácie k prevratným aplikáciám, ktoré urýchľujú a menia systém zdravotnej starostlivosti. Na to, aby sa dosiahol čo najväčší vplyv, je však potrebné zabezpečiť spoluprácu medzi poskytovateľmi a pacientmi.

Organizácia podujatia:

  • 22.3.-24.3.2023 – B2B online stretnutia, onsite stretnutia/aj hybridné stretnutia

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia a aktivácia profilu s vyplneným marketplace sú povinné.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk