Kooperačné podujatie počas ISM 2023

Priemysel 4.0 prináša revolúciu a oživuje všetky priemyselné aktivity vo viacerých sektoroch. Podniky, startupy, ako aj univerzity a výskumné centrá musia čeliť novým a zložitým výzvam, no zároveň môžu využívať nové príležitosti.

Dátum konania: 24.11.2023
Miesto konania: Lisabon, Portugalsko + online
Registrácia otvorená do: 22.11.2023
Prihláška: https://brokerage-event-at-ism-2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://brokerage-event-at-ism-2023.b2match.io/home 

Hybridné kooperačné podujatie B2B/B2S BE@ISM2023, ktoré sa uskutoční v rámci International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM), je dokonalým a jedinečným prostredím pre vytváranie sietí a nadväzovanie nových partnerských príležitostí.

Pre koho je kooperačné podujatie určené:

 • Podniky
 • Start-upy
 • Výskumné organizácie
 • Univerzity
 • Výskumné laboratóriá
 • Klastre
 • Verejné združenia/agentúry
 • Investori

Pozn.: Konzultačné spoločnosti sa môžu zúčastniť na B2B len v prípade, že sú schopné ponúknuť špecifickú odbornosť v oblastiach priemyslu 4.0/inteligentnej výroby. Táto odbornosť musí byť jasne opísaná v profile vytvorenom počas registrácie (v časti marketplace).

Tematické zameranie podujatia:

 • Aditívna výroba;
 • Výroba s využitím umelej inteligencie;
 • Autonómna výroba;
 • Analýza veľkých dát vo výrobe a logistike;
 • Blockchain pre výrobu a logistiku;
 • Cloud computing;
 • Kyberneticko – fyzikálne výrobné systémy;
 • Kybernetická bezpečnosť;
 • Digitálne dvojčatá;
 • Ekonomika a obchodné modely;
 • Priemyselné inžinierstvo – vzdelávanie 4.0;
 • Ergonómia a sociálny faktor;
 • Interakcia človek – stroj;
 • Priemyselný internet vecí;
 • Inteligentné a digitálne dodávateľské reťazce;
 • Údržba a riadenie životného cyklu;
 • Výrobné technológie;
 • Dizajn produktov a procesov;
 • Inžinierstvo výrobných systémov a dodávateľských sietí;
 • Projektový a rizikový manažment;
 • Riadenie a zabezpečenie kvality;
 • Robotika v priemysle;
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;
 • Simulácia vo výrobe a logistike;
 • Inteligentní operátori a systémy orientované na človeka;
 • Výroba orientovaná na udržateľnosť;
 • Aplikácie VR/AR v priemysle.

 

Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná! Upozorňujeme, že bezplatná účasť na B2B/B2S BE@ISM2023 vám umožňuje prístup LEN do priestoru bilaterálnych stretnutí. Ak máte záujem zúčastniť sa aj na aktivitách konferencie, musíte sa zaregistrovať na konferenciu ISM 2023, ako je uvedené na webovej stránke konferencie, a zaplatiť príslušný poplatok. Pre ďalšie informácie ohľadom konferencie kontaktujte jej organizátorov.

 

Ako postupovať, ak máte záujem zúčastniť sa B2B?

Zaregistrujte sa na b2match platforme podujatia, vytvorte profil vašej spoločnosti, nezabudnite na vyplnenie „Marketplace“ a vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“. Ďakujeme. Po vašej registrácii vám bude profil aktivovaný. Následne si môžete prezerať profily zaregistrovaných účastníkov a žiadať ich o stretnutia.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk