Kooperačné podujatie MEET at The Greener Manufacturing Show 2023

Pozývame vás na podujatie The Greener Manufacturing Show 2023, ktoré je jedným z najdôležitejších veľtrhov v oblasti udržateľnej výroby. Prihlášky do 9. novembra 2023.

Dátum konania: 8.-9.11.2023
Miesto konania: Kolín, Nemecko (osobná účasť)
Registrácia: do 9.11.2023 na https://gms2023.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://gms2023.b2match.io/

Súčasťou veľtrhu je kooperačné podujatie MEET at The Greener Manufacturing Show 2023, na ktorom máte príležitosť stretnúť potenciálnych obchodných partnerov počas vopred dohodnutých 1:1 stretnutí. Hlavným organizátorom kooperačného podujatie je sieť Enterprise Europe Network zo Severného Porýnia-Vestfálska. Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná.

Zameranie podujatia:

  • Udržateľné materiály, ako sú biopolyméry a bioplasty, prírodné suroviny, recyklované a druhotné suroviny, lepidlá, živice alebo mazivá a nátery na biologickej báze;
  • Zelené a udržateľné chemikálie, ako sú chemikálie na biologickej báze, obnoviteľné chemikálie, rozpúšťadlá na biologickej báze, biopalivá, technológie biorafinérií, technológie spracovania alebo laboratórne testovacie zariadenia;
  • Továrenské riešenia, ako sú umelá inteligencia, blockchain, internet vecí, softvér na podávanie správ o udržateľnosti a životnom prostredí, 3D tlač, technológie automatizácie výroby alebo efektívne výrobné zariadenia;
  • Energia a zdroje, ako sú mikrosiete, skladovanie energie, rekuperácia odpadového tepla, výroba energie z odpadu, systémy kombinovanej výroby tepla a elektriny, technológie recyklácie vody alebo vodné hospodárstvo;
  • Znižovanie emisií, napríklad zachytávanie a ukladanie uhlíka, technológie na kontrolu priemyselných emisií, služby znižovania emisií uhlíka alebo spracovanie prchavých organických látok;
  • Obehové hospodárstvo, ako sú riešenia pre obehovú výrobu, riadenie výrobného odpadu, analýza životného cyklu, testovanie kompostovateľnosti, hodnotenie obehovosti alebo hodnota odpadu.

Prečo sa zúčastniť?

  • Máte možnosť nájsť partnerov ponúkajúcich inovatívne riešenia a technológie;
  • Príležitosť nájsť nových partnerov pre aplikáciu vašich ekologických technológií;
  • Skontaktujte sa so zástupcami výskumných a vývojových projektov;
  • Získajte kontakt na príslušné klastrové projekty, sprostredkovateľov a sektorové sieťové združenia.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Následne vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk