Kooperačné podujatie ENVIRONTEC powered by ÖKOINDUSTRIA 2024

Pozývame vás na kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci medzinárodného veľtrhu ENVIROTEC powered by ÖKOINDUSTRIA zameraného na environmentálne technológie, odpad, vodu a udržateľnosť. Prihlášky do 3. októbra 2024.

Dátum konania: 2. – 3.10.2024
Miesto konania: Budapešť, Maďarsko/online
Registráciahttps://www.b2match.com/e/environtec-powered-by-okoindustria-b2b/sign-up
Web stránka podujatia: https://www.b2match.com/e/environtec-powered-by-okoindustria-b2b/components/42943

Cieľom veľtrhu ENVIROTEC powered by ÖKOINDUSTRIA je, aby sa odborní návštevníci so záujmom o najnovšie sektorové a priemyselné trendy, predpisy EÚ (taxonómia, ESG, ESRS, CSRD) a environmentálne technológie oboznámili s inováciami a efektívnymi riešeniami domáceho a medzinárodného environmentálneho priemyslu a vďaka b2match platforme budovali nové obchodné vzťahy pre budúcu spoluprácu.

Témy podujatia:

 • Obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo;
 • Vodné hospodárstvo, čistenie odpadových vôd;
 • Sanácia a investície do hnedých polí;
 • Ochrana kvality ovzdušia;
 • Meranie a analýza životného prostredia;
 • Energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie;
 • Rozvoj infraštruktúry, udržateľné mestá a obce;
 • Ochrana živej vody;
 • Ekoinovácie a začínajúce podniky v strednej a východnej Európe.

Organizácia podujatia:

 • 2.10.2024 – onsite stretnutia
 • 3.10.2024 – online stretnutia

Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná.

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk