Kooperačné podujatie ENERGY GLOBAL EXPO & CONGRESS

Enterprise Europe Network vás pozýva na kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci EGEC’23 so zameraním na aktuálne výzvy v oblasti energetiky a klímy, na súčasnú energetickú transformáciu, ako aj na technológie, riešenia a nástroje na zmiernenie energetickej krízy a urýchlenie ekologickej transformácie. Prihlášky do 15. novembra 2023.

Dátum konania:
14.-15.11.2023 – osobné stretnutia
17.11.2023 – online stretnutia

Miesto konania: Valenia, Španielsko/online

Registrácia otvorená do: 15.11.2023

Prihláška: https://energy-global-expo-congress-b2b.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://energy-global-expo-congress-b2b.b2match.io/

EGEC´23 Kongres predstavuje jedinečný priestor na nájdenie spolupráce, synergií, spoločných záujmov, ktoré pomáhajú plánovať a rozvíjať nové projekty a riešenia.

EGEC´23 Fórum predstavuje oveľa viac ako len výstavný a kongresový priestor. Ponúka množstvo aktivít a odborných stretnutí, kde sa vytvára priestor pre nadväzovanie nových kontaktov a rozširovanie obchodu.

Zameranie podujatia:

 • Skladovanie energie;
 • Vlastná spotreba;
 • Biomasa;
 • Energetické komunity;
 • Digitalizácia energie;
 • Energetická účinnosť;
 • Morská energia;
 • Vietor;
 • Obnoviteľné plyny;
 • Hydraulika;
 • Mobilita;
 • Ropa/plyn;
 • Solárna fotovoltika/ solárne termálne zariadenia;
 • Obnova energie

Pri vypĺňaní prihlášky si v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite prosím na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk