Kooperačné podujatie DEICy 2023

Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity

V dňoch 20.11.–24.11.2023 sa vo Varšave uskutoční virtuálne kooperačné podujatie DEICy 2023 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity. Registrácia otvorená do 24. novembra 2023.

Dátum konania: 20.– 24. november 2023

Miesto konania: Varšava, Poľsko/virtuálne podujatie

Registrácia otvorená do: 24. november 2023

Prihláška: https://deicy2023.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://deicy2023.b2match.io/home

Digitálna ekonomika sa formuje pred našimi očami a vytvára nové výzvy a príležitosti. Táto nová digitálna realita vytvára nové príležitosti pre podniky, no objavujú sa aj nové kybernetické hrozby, ktoré vytvárajú nové potreby a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom tohto podujatia je vytvorenie silnej siete výskumných a vývojových inštitúcií, obchodných a priemyselných partnerov, európskych a národných inštitúcií, mimovládnych organizácií pre lepšie poznanie a pochopenie digitálnej transformácie v oblastiach: digitálna ekonomika & spoločnosť, umelá inteligencia, strojové učenie, dátová veda, priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť, internet vecí, 3D tlač, robotika a automatizácia, senzory, digitálna simulácia výrobných a logistických procesov, CAD/CAM/CAE/Digital Twin, cloud computing, digitalizácia ponuky produktov a služieb, 5G technológie, softvér pre firmy a mnohé ďalšie.

Zameranie podujatia:

1, Digitálna transformácia

 • Umelá inteligencia v oblasti podnikania: obchodné modely pre aplikácie umelej inteligencie, obchodná stratégia pre riešenia umelej inteligencie, budúcnosť umelej inteligencie v podnikaní, umelá inteligencia pre výrobu a služby, algoritmy umelej inteligencie a strojové učenie.
 • Digitálne hospodárstvo: modely elektronického podnikania, elektronický obchod, európska digitálna budúcnosť.
 • Digitálna spoločnosť: mobilita, kultúra, sociálne médiá, kompetencie pre budúcnosť.
 • Digitálny trh: ekonomické mechanizmy, obchodné modely, digitálne platformy, big data a analytiky.
 • Digitálna práca: meniace sa sektory trhu práce, zmena práce, robotizácia, automatizácia.
 • Digitálna vláda: datafikácia, správa vecí verejných založená na údajoch, nové modely tvorby politiky.
 • Digitálna spotreba: nové modely spotreby a marketingu, sociálne správanie.
 • Digitálna výroba: priemysel 4.0, digitálna továreň, digitalizácia ponuky produktov a služieb, digitálne dvojča pri výrobe nových modelov riadenia výroby, pokročilá robotika, pokročilá automatizácia, digitálny dodávateľský reťazec, inteligentné skladovanie a logistika, digitalizácia a integrácia vertikálnych a horizontálnych hodnotových reťazcov, riadenie životného cyklu produktu v priemysle 4.0, prediktívna údržba, platformizácia.

2, Internet vecí (IoT)

 • IoT v oblasti spotrebiteľských aplikácií: osobné zariadenia IoT, pripojené vozidlá, domáce zariadenia IoT, zdravie prepojené s nositeľnou technológiou a zariadenia s možnosťou vzdialeného monitorovania a mnoho ďalších.
 • IoT v oblasti energetiky: inteligentné siete, správa siete, integrované riadenie vozového parku elektrických vozidiel, riadenie a správa diaľkového vykurovania, odozva na dopyt, správa energie z batérií, inteligentné budovy a ďalšie technológie.
 • Environmentálne inžinierstvo a internet vecí: kvalita vody, sanácia lokality, kvalita ovzdušia, zelená energia a mnohé ďalšie.
 • IoT v oblasti priemyslu: senzory, 3D tlač, kyberneticko-fyzikálne systémy, digitálne dvojča, AR/VR, cloud computing, priemyselná robotika, koboty, AGV, 5g, necelulárna konektivita, edge computing, analýza veľkých dát, umelá inteligencia a strojové učenie, priemyselné IoT a MES systémy a mnohé ďalšie.
 • IoT v oblasti zdravotníctva: inteligentná diagnostika, nositeľné zariadenia na sledovanie zdravotného stavu, správa pacientov, dostupnosť lekárskych špecialistov na vzdialených miestach a mnohé ďalšie.
 • IoT v oblasti poľnohospodárstva: presné poľnohospodárstvo, poľnohospodárske drony, inteligentné skleníky, ďalšie technológie.
 • IoT v oblasti automobilového priemyslu: samojazdiace autá, zariadenia pozostávajúce z HD kamier, termálnych senzorov, inteligentných navigátorov, regulátora rýchlosti, dažďových senzorov, bezdrôtovej konektivity a senzorov priblíženia, umelej inteligencie, hlbokého učenia a ďalších technológií.
 • Technológie s dvojakým použitím: senzory, munícia, vozidlá, bezpilotné lietadlá, roboty, biometria nositeľná človekom a ďalšie inteligentné technológie.

3, Kyberbezpečnosť

 • Výzvy digitálnej ekonomiky a kybernetickej bezpečnosti: Kybernetická bezpečnosť v priemysle 4.0, Kybernetické riziká, Kybernetická bezpečnosť a COVID-19, Národné stratégie kybernetickej bezpečnosti pre digitálnu ekonomiku, Ochrana digitálneho podnikania, Kybernetická bezpečnosť v bankovníctve, Kybernetická bezpečnosť v MSP, Politika kybernetickej bezpečnosti Európskej únie a NATO, Kybernetická bezpečnosť a poistenie.
 • Digitálne nástroje kybernetickej bezpečnosti: softvér a technológie.
 • Bezpečnosť digitálnych služieb: testy kybernetickej bezpečnosti, hodnotenie kybernetickej bezpečnosti, školenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • Umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť: nová metóda detekcie útoku.

Podujatie je bezplatné a primárne zamerané na spoločnosti a výskumné a vývojové inštitúcie, ktoré hľadajú technologickú, výskumnú a obchodnú spoluprácu.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk