Kooperačné podujatie Commercial Space Days 2023

Partneri siete Enterprise Europe Network vás pozývajú na kooperačné podujatie, ktoré bude súčasťou kongresu Commercial Space Days 2023 so zameraním na oblasť vesmíru.

Dátum konania: 11.-12.9.2023

Miesto konania: Luzern, Švajčiarsko

Web stránka podujatia: https://commercial-space-days-2023.b2match.io/

Podujatie vytvára priestor na spoluprácu, zhromažďovanie poznatkov a výmenu skúsenosti a otvorený prenos znalostí. Vesmírny kongres je skvelou príležitosťou vypočuť si prominentných rečníkov, medzi ktorými nebudú chýbať vedúci predstavitelia ESA | NASA | EUSPA | WEF, zástupcovia švajčiarskych/európskych spoločností, vedci a jednotlivci z akademickej obce a priemyslu vrátane komunity ECSECO.

Svoju účasť na kongrese môžete podporiť aktívnou účasťou na kooperačnom podujatí, ktoré bude jeho súčasťou. Prostredníctvom b2match platformy si môžete vopred rezervovať B2B stretnutia s ostatnými zaregistrovanými účastníkmi vrátane rečníkov podľa vlastného uváženia.

Hlavní organizátori podujatia, Centrum pre kompetencie v oblasti letectva a vesmíru (CFAC-HSG) a Švajčiarsky klaster pre letectvo a vesmír, organizujú dané podujatie v spolupráci s ESA | ECSECO a SXS.

Pre registráciu na kooperačné podujatie je potrebné navštíviť stránku kongresu.

Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná. Pri registrácii na podujatie si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, email: een@uvptechnicom.sk