Kooperačné podujatie Circular Economy B2B@FORWARD GREEN

Bezplatné cestovné a ubytovanie pre kupujúcich

Enterprise Europe Network pri UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach pozýva podnikateľov na kooperačné podujatie B2B @FORWARD GREEN so zameraním na cirkulárnu ekonomiku. Prihlášky do 5. júna 2023.

Dátum konania: 8.-9.6.2023
Miesto konania: Thessaloniki, Grécko
Registrácia otvorená do: 5.6.2023
Prihláška: https://circular-economy-b2bforward-green-fair.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://circular-economy-b2bforward-green-fair.b2match.io/home

Kooperačné podujatie bude súčasťou konferencie Forward Green (FG Expo), ktorej hlavnými organizátormi sú Federácia priemyslu Grécka a TIF HELEXPO S.A.

Cieľom podujatia je prispieť k implementácii nového podnikateľského myslenia založenom na obehovom hospodárstve, zelenom rozvoji a transformácii obchodných modelov s cieľom zachovať prírodné zdroje a smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je určené spoločnostiam, agentúram, organizáciám a vládnym predstaviteľom, ktorí si osvojujú moderné postupy využívania surovín, stavebných materiálov, technológií, energie, recyklácie a obalov.

Sektorové zameranie:

– Obnoviteľné zdroje energie
– Špičkové a energeticky úsporné systémy
– Systémy recyklácie, obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstvo
– Moderné stavebné materiály a udržateľné obalové materiály
– Úprava vody

Bližšie informácie o sektorovom zameraní TU.

Informácie pre účastníkov:

Organizátor ponúka možnosť zapojiť sa do bezplatného programu pre kupujúcich (t. j. dovozcov, veľkoobchodníkov, distribútorov, obchodné reťazce alebo zástupcov supermarketov atď.)

Ako to funguje:

Zaregistrujte sa na webovej stránke, vyplňte celý firemný profil vrátane aspoň jednej položky z Marketplace a požiadajte o zaradenie do programu „Hosted buyers“. Vaša žiadosť bude následne vyhodnotená formou „first come, first served“.

– Ak bude schválená, dostanete e-mail s pokynmi, ako postupovať pri rezervácii vašich B2B stretnutí cez webstránku. Podmienkou je výber minimálne 5 stretnutí. Okrem toho si spoločnosť HELEXPO vyhradzuje právo zabezpečiť pre vás ďalšie stretnutia podľa oblastí vášho záujmu a požiadaviek vystavovateľov.

– Ak bude schválená, vaše ubytovanie a/alebo let bude zabezpečený a pokrytý HELEXPO, tak isto aj transfer z a na letisko + z hotela na výstavisko a späť.

– V prípade nepotvrdenia vašej návštevy (údaje o hoteli a letenkách) a vašich B2B stretnutí, najneskôr päť dní pred prvým dňom B2B podujatia, bude vaša účasť v programe Hosted Buyers automaticky zrušená.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk