Kooperačné podujatie Biarritz Good Fashion 2022

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network vás pozýva na hybridné kooperačné podujatie Biarritz Good Fashion 2022 so zameraním na oblasť textilu a módy, ktoré sa uskutoční 21. októbra 2022. Prihlášky do 17. októbra 2022.

Dátum konania: 21. október 2022
Miesto konania: Francúzsko, on-line
Registrácia otvorená do: 17. október 2022
Prihláška: https://biarritz-good-fashion.b2match.io/signup
Web stránka podujatia:
 https://biarritz-good-fashion.b2match.io/

 

Kooperačné podujatie je organizované v rámci každoročného podujatia Biarritz Good Fashion Day, ktoré sa bude zaoberať otázkami obehovej, agilnej a transparentnej módy, ako aj technickými a ekonomickými limitmi textilu.

 

Zameranie podujatia:

 • Móda a štýl
 • Textil, suroviny/materiály, interiér
 • Koža, obuv
 • Stroje, technológie
 • Udržateľná móda

 

Prečo sa zúčastniť:

 • Ako nákupca máte počas osobných stretnutí možnosť nájsť kvalifikovaných európskych dodávateľov.
 • Ako dodávateľ máte príležitosť nájsť nových európskych zákazníkov a porovnať sa s inými medzinárodnými dodávateľmi.
 • Ako výskumná a inovačná spoločnosť môžete nájsť nových partnerov pre vzájomnú spoluprácu v budúcich projektoch.

 

Čo môžete svojou účasťou získať?

 • Máte možnosť prezentovať svoje produkty či služby, aktuálny výskum alebo vývoj produktov.
 • Máte príležitosť vopred si dohodnúť a naplánovať osobné alebo virtuálne stretnutia 1:1.
 • 10.2022 sa môžete fyzicky zúčastniť Biarritz Good Fashion day a 21.10.2022 hybridného sprostredkovateľského podujatia.

 

Počas on-line stretnutí odporúčame používať prehliadač Chrome.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk