Kooperačné podujatie AGROPODIOM 2024

Partneri siete Enterprise Europe Network pozývajú organizácie zamerané na poľnohospodársky a potravinársky sektor na kooperačné podujatie AGROPODIOM 2024, ktoré sa uskutoční v rámci Farmer-Expo International Agricultural and Food Exhibition.

Dátum konania: 29.8. – 20.9.2024
Miesto konania: Debrecín, Maďarsko/online
Registrácia: https://www.b2match.com/e/agropodiom-2024-matchmaking-event/sign-up
Web stránka podujatia: https://www.b2match.com/e/agropodiom-2024-matchmaking-event/components/35504

Farmer-Expo je jednou z najstarších a najprestížnejších poľnohospodárskych výstav v Maďarsku. Na výstave sa budú konať aj výstavy zvierat a strojov, konferencie a obchodné stretnutia.

Tematické zameranie podujatia:

 • Živočíšna výroba;
 • Rastlinná výroba;
 • Stroje na pestovanie poľných plodín;
 • Chemické výrobky;
 • Presné poľnohospodárstvo, agroelektronika;
 • Poľnohospodárska architektúra;
 • Zdvíhacie a nakladacie stroje;
 • Zariadenia pre nákladnú a osobnú dopravu;
 • Potravinársky priemysel;
 • Zariadenia pre potravinársky priemysel;
 • Ekologické poľnohospodárstvo;
 • Ochrana životného prostredia;
 • Agro-environmentálne riadenie, rozvoj vidieka;
 • Lesníctvo;
 • Ventily, čerpadlá, prenos energie;
 • Náradie, nástroje, stojany;
 • Verejná správa a mimovládne odborné organizácie;
 • Bezpečnosť práce, pracovné odevy;
 • Služby.

Organizácia podujatia:

1.7 – 16.9.2024 rezervácia stretnutí
29.8 – 31.8.2024 onsite stretnutia
30.8 – 20.9.2024 online stretnutia

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. V profile je dôležité vyplniť tzv. Marketplace. Následne vašu prihlášku skontrolujeme a potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk