Klimahouse Business Match 2024

Enterprise Europe Network pozýva organizácie pôsobiace v oblasti stavebníctva na kooperačné podujatie Klimahouse Business Match 2024, ktoré sa uskutoční v rámci veľtrhu KLIMAHOUSE 2024. Prihlášky do 31. januára 2024.

Dátum konania: 1.2.2024
Miesto konania: Bolzano, Taliansko
Registrácia: https://klimahouse-business-match-2024.b2match.io/signup
Web stránka podujatia:  https://klimahouse-business-match-2024.b2match.io/

Medzinárodné matchmakingové podujatie je určené spoločnostiam a odborníkom z oblasti stavebníctva so záujmom o nadviazanie nových obchodných kontaktov na nadnárodnej úrovni. Stretnutia sa budú konať vo vyhradenom priestore a budú vopred dohodnuté prostredníctvom b2mach.

Každý účastník bude mať možnosť vytvoriť si svoj obchodný profil, posielať a prijímať žiadosti o stretnutia a nakoniec realizovať naplánované 20-minútové stretnutia s medzinárodnými spoločnosťami a odborníkmi.

Energetická efektívnosť je jedným z hlavných faktorov, ktoré budú formovať budúcnosť stavebníctva. Klimahouse je medzinárodný veľtrh zameraný na energeticky efektívne a udržateľné budovy. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať a podporovať lepší stavebný ekosystém, ktorý umožňuje lepšie bývanie spoločnosti.

Zameranie podujatia:

 • Stavebné materiály
 • Elektrické systémy
 • Fasády
 • Vykurovanie
 • Izolačné materiály
 • Akustická izolácia
 • Inštalatérske práce
 • Solárne systémy
 • Vetranie
 • Okná a dvere
 • Digitálne plánovanie a výstavba
 • Energetická efektívnosť, pasívne budovy
 • Zelené steny a strechy, vertikálne hospodárenie
 • Montované budovy a ich časti
 • Inteligentná domácnosť a domáca automatizácia
 • Drevené konštrukcie a drevo
 • Klimatizačné systémy
 • Stavebné konštrukcie
 • Zariadenia na úsporu energie
 • Ostatné stavebné komponenty

Pre koho je podujatie určené?

 • Architekti
 • Inžinieri
 • Geodeti
 • Priemyselní inžinieri
 • Remeselníci
 • Energetickí poradcovia
 • Stavebné spoločnosti
 • Výrobcovia
 • Distribútori
 • Ostatní odborníci v oblasti stavebníctva

Zaregistrujte sa na podujatie, vytvorte si profil a pri jeho vypĺňaní si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako vašu podpornú inštitúciu. Nezabudnite na vyplnenie časti „Marketplace“. Následne vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk