KETs 2022, Calls 2023-2024

Dňa 10.11.2022 sa uskutoční kooperačné podujatie KETs 2022, Calls 2023-2024 so zameraním na Horizon Europe, Pilar 2, EIT (European Institute of Technologies)  a EIC (European Innovation Council). Prihlášky do 8. novembra 2022.

Dátum konania: 10. november 2022
Miesto konania: Štrasburg, Francúzsko
Registrácia otvorená do: 8. novembra 2022
Prihláška: https://kets2022.b2match.io/signup
Web stránka podujatia: https://kets2022.b2match.io/

Zameranie podujatia:

Horizon Europe, Pilar 2:

  • Klaster 4 (výroba, stavebníctvo, oceľ, obehové hospodárstvo a suroviny, materiály, digitálne technológie, AI, dáta, robotika, fotonika a kvantové technológie, vesmír, komunikačné systémy, polovodiče, …)
  • Klaster 5, cieľ 2 – Hodnotový reťazec batérií

EIT (European Institute of Technologies)  – KIC (mestská mobilita, výroba, suroviny)

EIC (European Innovation Council)

Účastníci podujatia majú jedinečnú možnosť prezentovať svoje vlastné projektové koncepty a príležitosť stretnúť sa so zástupcami firiem, univerzít a výskumných organizácií s cieľom vymeniť si nápady počas vopred dohodnutých stretnutí, a tak pripraviť vhodnú pôdu pre budúcu spoluprácu v období 2023-2024.

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu je povinná, počet účastníkov je limitovaný.

Pri vypĺňaní prihlášky si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Ďakujeme.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk